• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk

Forretningsbetingelser

Arbejd.com ApS, CVR-nr. 39779285, (herefter ”Arbejd.com”)


1. Accept af forretningsbetingelser og vilkår

1.1

Nærværende forretningsbetingelser (herefter "Betingelser(-ne)") gælder mellem kunden (herefter "Kunden") og Arbejd.com (herefter benævnt ”Arbejd.com”).


1.2

Ved accept af betingelserne accepterer Kunden samtidig Arbejd.coms øvrige relevante politikker, herunder Persondata-politik og Cookie-politik, som er tilgængelige i den til enhver tid gældende udgave på Arbejd.coms hjemmeside, som en integreret del af disse Betingelser.


2. Om produktet

2.1

Arbejd.coms ydelser består af en jobannoncering- og rekrutteringsportal, der markedsføres under navnet ”Arbejd.com”


2.4

Ved oprettelse af virksomheden vælger og indtaster Kunden sit eget unikke brugernavn og password.


2.5

Adgangen til at anvende Arbejd.com gælder udelukkende for Kunden, og må ikke benyttes af eller for andre end Kunden.


3. Brug af applikationen

3.1

Ved brug af Arbejd.com, giver Kunden Arbejd.com ret til at bruge de indtastede oplysninger med henblik på Arbejd.coms opfyldelse af dets forpligtelser overfor Kunden.


3.2

Kunden må ikke videregive brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde tillade andre end Kunden at bruge Arbejd.com uden, at vedkommende har en direkte aftale med Arbejd.com.


3.3

Kunden er ansvarlig for at sikre, at Arbejd.com ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.


3.5

Arbejd.com gør brug af tredjeparters services, servere og databaser til drift af systemet og til dataopbevaring.


4. Priser og betalingsbetingelser

4.1

Arbejd.com modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard. Betaling vil blive trukket på din konto, når betalingen gennemføres. Alle priser er i DKK. Danske kroner og er ekskl. moms. Arbejd.com bruger en godkendt betalingsserver (DIBS og NETS), der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Oplysning om priserne for de enkelte annonceringstyper findes på Arbejd.coms hjemmeside.  


4.2

Priserne kan ændres med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Ændringerne bekendtgøres på Arbejd.coms hjemmeside samt med e-mail til Kunden.


4.3

Arbejd.com genererer automatisk en faktura til Kunden efter hver gennemført køb.


4.4

Tilpasset pris, efter tilbud, er tiltænkt større virksomheder eller vikar- og rekrutteringsbureauer, og er ikke gældende for online betalinger.


4.5

Alle priser er i DKK (danske kroner) og er ekskl. moms.


4.6

Betales der ikke rettidigt igangsættes Arbejd.coms rykkerprocedure med dertilhørende frister og gebyrer. Kunden accepterer, at rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Arbejd.com.


4.7

Arbejd.com genererer automatisk en faktura til Kunden efter hver gennemført køb.


4.8

Ved fortsat manglende betaling spærres adgangen til Arbejd.com. Adgangen til Arbejd.com åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre Arbejd.com forinden har ophævet aftalen.


4.9

Hvis Kunden betaler et skyldigt beløb for sent, tillægges rente af det forfaldne beløb med 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.


5. Varighed og vilkår for jobannoncer på Arbejd.com

5.1

Jobannoncer er synlige i 40 dage for jobansøgerne og træder i kraft ved oprettelse af annoncen. Kunden har som udgangspunkt fuld adgang til annoncen i 70 dage inden jobannoncen lukkes ned. Kunden betaler kun for adgang til ansøgernes kontaktoplysninger samt adgang til besked- og afslagssystemet. Hvis kunden ikke reagerer på annoncen og aktivt lukker den ned, sendes der et automatisk afslag til alle ansøgere.


5.2

Der er ingen fortrydelsesret ved køb på ARBEJD.COM, i det den købte ydelse leveres til kunden straks efter betaling.


5.3

Kunden giver samtykke til, at Arbejd.com kan, men ikke skal, gøre jobannoncer tilgængelige i andre medier end på Arbejd.com, eventuelt via samarbejde med tredjeparter, uden at der anmodes om forudgående tilladelse fra Kunden til dette. Kunden kan anmode om at få fremsendt en liste over relevante samarbejdspartnere fra Arbejd.com.


6. Driftsstabilitet

6.1

Arbejd.com tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for Arbejd.coms kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, problemer med telekommunikationsforbindelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hackerangreb, vira eller anden form for force majeure. I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber Arbejd.com at genskabe normal drift hurtigst muligt.


7. Ændringer af Arbejd.com

7.1

Arbejd.com er berettiget til løbende at foretage ændringer, opdateringer og forbedringer af systemet. Arbejd.com er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af systemet og eventuelle tilvalgsløsninger. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder oplysninger, uploadet til eller afgivet af systemet.


8. Immaterielle rettigheder

8.1

Systemet og oplysninger, der afgives fra Arbejd.com, undtagen Kundens oplysninger, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører Arbejd.com.


8.2

Kunden skal give Arbejd.com meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Arbejd.coms immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af systemet, som Kunden får kendskab til.


8.3

Kunden indestår for, at de oplysninger, der indlæses, ikke indeholder oplysninger, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.


9. Arbejd.coms ansvar

9.1

Systemet stilles til rådighed for Kunden, som den er og forefindes, og Arbejd.com fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, udover hvad der fremgår af Betingelserne.


10. Vilkårsændringer

10.1

Arbejd.com er berettiget til enhver tid at ændre disse Betingelser. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på Arbejd.coms hjemmeside. Arbejd.com tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden, samt ved fremsendelse af e-mails til Kunden.


11. Klagermuligheder – oversigt og links

11.1

Har du en klage over et produkt, købt på Arbejd.com, kan der sendes en klage til kundeservice:

Arbejd.com ApS

T: +45 31 53 20 44

M: hej@arbejd.com