• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu

Jobordbogen

Du er ikke alene – det er en jungle at finde rundt i jobsøgning. Vi har sammensat en handy ordbog med de mest almindelige begreber du vil støde på i din tid som jobsøgende.

2-ugers reglen

For at opnå retten til dagpenge skal du melde dig ind i en A-kasse inden for to uger af, at du afslutter din uddannelse. Når du har meldt dig ind i en A-kasse er der en obligatorisk karensmåned, hvilket betyder at du først får udbetalt dagpenge en måned efter at din uddannelse slutter. Har du været medlem af din A-kasse i mindst ét år, inden du afslutter din uddannelse, så undgår du den obligatoriske karensmåned. De fleste danske A-kasser, samt fagforeninger, har gratis medlemskab for studerende, så der er ingen grund til ikke at melde sig ind, selvom at der er mange år til, at man er færdiguddannet.

Se definitionen

A-kasse

En arbejdsløshedskasse eller a-kasse, som det oftest kaldes i folkemunde, er en organisation der sikrer dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. A-kasser er ofte tilknyttet fagforeninger, og de sikrer vejen til at du kan få udbetalt dagpenge, og herved undgår at komme på kontanthjælp. At være medlem af en A-kasse er din sikring og tryghed på et til tider skiftende og usikkert jobmarked. Det er desuden langt mere favorabelt økonomisk at være på dagpenge end kontanthjælp. For at få udbetalt dagpenge af en A-kasse skal du have været medlem i et år, have arbejdet i minimum 52 uger inden for de seneste 3 år (med mindre du er nyuddannet), være til rådighed på arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. A-kasser er desuden gratis for studerende, og tilbyder ofte relevante kurser til dens medlemmer.

Se definitionen

Afslag

Et afslag fra en arbejdsgiver er et klart svar på, at du ikke får det job, du har søgt. Afslag er en naturlig del af livet som jobsøgende, uanset hvor uønsket det kan være. Måske har du sendt en motiveret ansøgning, du har måske endda været til samtale og følt, at kemien var perfekt. Et afslag er et “nej”, men det kan også være en mulighed for at forbedre din jobsøgning, hvis du sørger for at stille de rigtige spørgsmål. Hav blikket fremadrettet, og spørg ind til, hvad der definerede den valgte kandidat, hvad du gjorde godt til samtalen og hvad du kan forbedre til en fremtidig stilling. Afslut gerne med at spørge, om du må søge en fremtidig stilling i firmaet, hvis chancen skulle byde sig. Så forlader I nemlig hinanden et godt sted. Mest af alt, så er afslag et skridt på vejen mod dit næste drømmejob.

Se definitionen

Agil

Et af de seneste års store buzzwords i erhvervslivet har været udtrykket “agil”, hvilket i sin essens betyder smidighed. Ordet har forskellige betydninger hvor det bruges, f.eks. har “agil ledelse” og “agil systemudvikling” forskellige karakteristika. Uagtet, så betyder agil at noget hurtigt kan tilpasse sig nye situationer, feedback eller ændre organisering efter behov. Inden for softwareudvikling er “agile management” især populært, og beskriver en iterativ udviklingsprocess hvor kunders feedback løbende inddrages i en vedvarende udvikling af produktet. Skal man være en del af et agilt team kan det være en fordel hvis man trives med skiftende arbejdsopgaver, arbejdstimer og ledelsesstil.

Se definitionen

Akkord

En akkordløn, akkordsats, eller blot akkord, er en form for aflønning som afhænger af din præsterede produktionsmængde, og ikke den faktisk anvendte arbejdstid. Du bliver altså lønnet efter hvad du producerer og ikke hvor lang tid det har taget dig. En akkord vil som regel være udregnet ud fra din timeløn, men er reelt en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager, om at aflønningen vil ske ud fra resultat og ikke antal timer. Dog vil en akkord ofte være kombineret med en grundtimeløn. Akkorder vil oftest være at finde i bygge- og anlægsbranchen, da der fokuseres på at være konkurrencedygtig på produktionspris.

Se definitionen

Aktivering

Aktivering giver dig som jobsøgende nye muligheder for at udvikle kompetencer og få erhvervserfaring. Senest seks måneder efter at du er meldt som ledig skal du aktiveres, men det kan ske med det samme, efter aftale med dit jobcenter. Aktiveringen foregår gennem dit jobcenter, og det dækker over fire forskellige muligheder: Virksomhedspraktik; Job med løntilskud; Vejledning og opkvalificering; Og nytteindsats. Formålet med aktivering er at hjælpe dig nærmere et job og det tilrettelægges i din jobplan i samarbejde med dit jobcenter. Nytteindsats bliver kun relevant hvis jobcenteret tvivler på din vilje til aktivt at være jobsøgende. Virksomhedspraktik og job med løntilskud er to muligheder for at prøve dig af i en virksomhed med henblik på senere ansættelse. Vejledning og opkvalificering er forskellige tilbud til dig som ledig, hvor du tilbydes kurser og uddannelsesforløb efter behov. Uanset modellen under aktivering vil du stadig være ledig og tilknyttet dit jobcenter. Det betyder også at du i aktivering stadig kan blive påbudt at acceptere et jobtilbud gennem dit jobcenter.

Se definitionen

Ambitiøs

At være ambitiøs handler om at arbejde sig målrettet mod noget man ønsker at opnå; det kunne f.eks. være ens drømmejob. Som jobsøgende er det en god og vigtig kvalitet at være ambitiøs i sin søgning. Det betyder ikke, at man udelukker alle andre muligheder end ens højeste ønske, men at man ser mulighederne for at udvikle sig selv og sine kompetencer, med et mål for øje. Man kan ligeledes være ambitiøs i sin jobsøgning, ved at sætte forventninger til mængden og kvaliteten af ansøgninger man sender afsted. Det vigtigste ved at være ambitiøs er at man er vedholdende og hårdtarbejdende, for det er noget som arbejdsgivere hurtigt lægger mærke til.

Se definitionen

Analytisk

Er du god til at gå i dybden med dine arbejdsopgaver, tænke systematisk og logisk, og går op i at forstå alle facetter af det som du beskæftiger dig med, så er du analytisk tænkende. “Analyse” stammer fra græsk og betyder “opløsning” og er blevet synonym med at være grundigt undersøgende. Nogle arbejdsopgaver vil i højere grad kræve at man kan være analytisk tænkende i forhold til andre, og det er vigtigt at forstå sin egen tilgang til arbejdsopgaver, for at man ender i det rigtige arbejde. Er man mere kreativ i sin tilgang, vil man ofte foretrække andre typer arbejdsopgaver. Det er dog vigtigt at sige, at man bestemt ikke er udelukkende det ene eller det andet. Man kan derfor også sagtens træne ens analytiske evner, evt. gennem kurser som ens jobcenter kan tilbyde i visse tilfælde.

Se definitionen

Ansvarsområder

Et hvilket som helst job vil involvere en række ansvarsområder, altså opgaver hvor du som ansat er forventet at levere og hvor du står med ansvaret for eksekveringen. Det er vigtigt at der ved ansættelse sker en klar og gensidig afstemmelse af dine ansvarsområder. Det skaber både en tryghed for dig som ansat, at din chef er indforstået med dine kompetencer, og at I har talt opgaverne igennem, så du bedst muligt kan udføre dem efter forventning. Husk som jobsøgende at være opmærksom på hvilke ansvarsområder du er kompetent i, men i lige så høj grad hvilke ansvarsområder du er interesseret i. Ansvarsområder må gerne være udfordrende, og så længe at du gør det klart i en jobsamtale at det er et område du ønsker at udvikle dig i, så er det helt fint at tage ansvar i områder man ikke helt har mestret endnu.

Se definitionen

Ansættelsesdato

En ansættelsesdato betegner den dag hvor du anses som ansat i en virksomhed. Når du får “ja” efter en jobsamtale er du som oftest ikke ansat fra dags dato, men fra en anden dato som vil stå i den kontrakt du senere underskriver. Sørg derfor for at få snakket ansættelsesdato enten til jobsamtalen, eller efter at du har fået ja til et job. Løn, pension m.m. vil først træde i kraft ved ansættelsesdato, så det bør også være dagen hvorpå du begynder arbejde i virksomheden.

Se definitionen

Ansøgningsfrist

En ansøgningsfrist er datoen hvorpå du skal have indsendt din ansøgning til et jobopslag. Efter denne dato vil en virksomhed ikke tage dig i betragtning til stillingen. En ansøgningsfrist er et kritisk punkt i din jobsøgning. Det kan hurtigt blive uoverskueligt som jobsøgende, at holde styr på alle de jobopslag man er interesseret i, hvilke kompetencer de søger, hvilke krav de indebærer og herunder ikke mindst hvornår man senest kan søge stillingen. Der er intet mere ærgerligt og frustrerende end at have forberedt en fantastisk motiveret ansøgning, for så at indse at deadline er overskredet. Sørg derfor altid for at være opmærksom på ansøgningsfristen, som burde være synlig på mere eller mindre alle jobopslag på diverse jobportaler.

Se definitionen

Arbejdsforhold

Arbejdsforhold er en samlet betegnelse for de vilkår du som ansat har på en arbejdsplads. Det er alt fra arbejdsmiljø, til arbejdstid, til aflønning. Ved gode arbejdsforhold er du sikret en god og fair løn, ansvarsområderne er organiseret og uddelt på en måde hvor alle er tilfredse, omgivelserne er behagelige og ikke skadelige for dig, arbejdstiden er rimelig, og der er en god balance i magtforholdet mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Hvis arbejdsforholdene ikke lever op til ens forventninger, skal man først tage en snak med arbejdsgiveren omkring det, men hvis det ikke løser problemet, er det her at din fagforening står til rådighed.

Se definitionen

Arbejdsgiver

En arbejdsgiver er den person eller virksomhed som tildeler dig dit arbejde, har ansvaret for at du får udbetalt din løn, og som bestemmer dine arbejdsopgaver. Arbejdsgiveren er den som udbyder de jobs som du ansøger som jobsøgende. Det vil oftest være en virksomhed eller anden form for organisation. Det er altid en god idé at undersøge arbejdsgiveren online før du sender en ansøgning. De fleste arbejdsgivere nu til dags har en hjemmeside, og her kan man som regel finde en “Om os” eller “About us” side, hvor du kan læse om deres identitet. I nogle tilfælde kan det også være brugbart i din ansøgning at du kender til arbejdsgiveren. F.eks. kunne en arbejdsgiver skrive på deres hjemmeside at de vægter selvstændighed højt hos deres ansatte. I så fald ville det være en god mulighed for at lægge vægt på det i din ansøgning, hvis det er en kompetence du føler at du har.

Se definitionen

Arbejdsløs

Når du står uden arbejde omtales du som arbejdsløs, eller i nogle tilfælde som ledig. Arbejdsløshed er altså når du ikke er ansat hos en arbejdsgiver. På et samfundsmæssigt plan er arbejdsløshed lidt mere kompliceret. Her bruges begrebet ofte om det antal personer i Danmark som er uden erhvervsmæssig beskæftigelse og derfor er tilgængelig for arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed kan være et udtryk for en ubalance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Arbejdsløsheden i et samfund vil ofte stige i økonomisk nedgang, og falde i økonomisk fremdrift. I Danmark har vi en relativt lav arbejdsløshed, og som jobsøgende i landet vil der som regel være et arbejde til dig derude et sted på de fleste tidspunkter.

Se definitionen

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø beskriver både de fysiske, sociale og psykiske forhold på en arbejdsplads. Det er den generelle trivsel ved at gå på arbejde som arbejdsmiljøet definerer. Det indebærer altså de fysiske faciliteter, dvs. plads på et kontor, adgang til toilet, indeklima osv. Det indebærer også de sociale rammer som er på din arbejdsplads, f.eks. hvordan der kommunikeres medarbejdere iblandt, eller om der er tiltag som højner det sociale miljø. Det kunne være ved at have en fredagsbar i ny og næ for medarbejderne, eller at du kommer på teambuilding med dine kollegaer. Til sidst er den psykiske trivsel også vigtig for arbejdsmiljøet. Det er meget vigtigt at føle sig tryg på sit arbejde hver dag, og at vide sig sikker på at der tages hånd om problemer, som f.eks. stress, hvis det en dag skulle ramme dig. Hvad der præcist definerer et godt arbejdsmiljø for dig, det ved du bedst, og at finde en arbejdsplads der passer din forståelse af et godt arbejdsmiljø er utroligt vigtigt.

Se definitionen

Arbejdsskade

En ulykke på arbejdet eller sygdom som er udviklet på grund af dit arbejdsmiljø kan blive godkendt som værende en arbejdsskade. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade på dig, som sker pludseligt eller inden for fem dage. Det kan f.eks. være en håndværker som får sin finger skåret af under arbejde. Erhvervssygdomme kan også kvalificeres til at være arbejdsskader, hvis de vurderes til at have en direkte sammenhæng med dit arbejde. De kan både være grundet kortere og længere påvirkninger. Et eksempel kunne være en fabriksmedarbejder der får en sygdom pga. at have arbejdet nær giftige kemikalier. Det kan dog også være psykiske sygdomme, som kan bevises at have direkte relation til dårlige arbejdsforhold. Hvis du tror at du har en lidelse der kan kategoriseres som en arbejdsskade, er det vigtigt at du eller din arbejdsgiver indberetter det hurtigst muligt. Det vil i første omgang være dit arbejdes forsikringsselskab der vurderer skaden, og hvis du er uenig i deres skøn, så står Arbejdsmarkedets Erhvervssikring klar til at behandle din sag.

Se definitionen

Arbejdsskade-forsikring

En arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for alle erhvervsdrivende, som er møntet til skader eller sygdom forårsaget af arbejdsforhold eller ulykke på arbejdspladsen. Forsikringen dækker altså den type af skade eller sygdom som kan bevises at være relateret til dit arbejde. Læs mere om arbejdsskader her. Som sagt så er arbejdsskadeforsikring lovpligtigt. Dvs. at hvis du har et firma som er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så skal du være arbejdsskadeforsikret, også selvom du er den eneste medarbejder. I princippet skal al beskæftiget medhjælp være forsikret, dog er privatpersoner der beskæftiger medhjælp i under 400 timer i et kalenderår ikke underlagt dette lovkrav. Offentlige instanser, såsom kommuner og staten forsikrer sig selv, og er dermed heller ikke underlagt den lovpligtige forsikring. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt op i to dele - en til ulykker og en til erhvervssygdomme, og de skal købes separat. Ulykkesdelen kan købes i diverse forsikringsselskaber, hvorimod erhvervssygdomme skal forsikres gennem Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring (AES).

Se definitionen

Arbejdstager

Når du er ansat, eller er jobsøgende, så er du hvad man kalder for arbejdstager. Det betyder helt kort, at du sælger din arbejdskraft, og altså er ansat eller søger ansættelse hos en virksomhed eller organisation. Hvis du ikke er arbejdstager, så vil du være selvstændigt erhvervsdrivende.

Se definitionen

Arbejdsudbud

Arbejdsudbuddet er det samlede antal timer, som danskerne ønsker at arbejde for en given løn. Arbejdsudbuddet fortæller altså ikke noget om antallet af jobs som er tilgængelige. Hvor lang tid folk ønsker at arbejde, hvad de forventer i løn, hvor længe de bliver på arbejdsmarkedet osv. påvirker derfor alle arbejdsudbuddet. Det er en helt normal misforståelse blandt danskerne at arbejdsudbuddet omhandler hvor mange jobs der udbydes, og du kan derfor godt støde på denne forståelse af begrebet. Arbejdsudbuddet er dog et økonomisk begreb, som kan være mindre ligetil at forstå. Skåret helt ind til benet, så er det den samlede arbejdsindsats som befolkningen ønsker at yde, og det er påvirket af politiske beslutninger, som f.eks. forøgelse af pensionsalderen, nedsættelse af dagpengeperioden m.m.

Se definitionen

Arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår er et bredt begreb der omfatter arbejdsforhold og løn. Det er de generelle vilkår som du som arbejdende er underlagt, både økonomisk, fysisk, psykisk og socialt. Fagforeninger har historisk set været drivkraften for at forbedre de arbejdendes arbejdsvilkår, men i dag er en del af de vilkår sikret lovmæssigt. Ændringer i dine arbejdsvilkår skal altid varsles i god tid af din arbejdsgiver.

Se definitionen

Bachelor

En bachelor er en såkaldt mellemlang videregående uddannelse. Der findes både universitetsbachelor og professionsbachelor, som tager henholdsvis 3 og 4 år at færdiggøre. Det er normalt at tage en kandidatuddannelse efter en universitetsbachelor, da det åbner op for mange flere jobmuligheder. En professionsbachelor giver i de fleste tilfælde direkte adgang til de relevante jobs. Professionsbachelorer er som regel rettet mod specifikke erhverv, såsom pædagogik eller jordemoder. Begge former for bacheloruddannelser er i princippet afsluttede uddannelser. Når du har afsluttet en bacheloruddannelse er du bachelor, som regel med en titel som f.eks. BSc (Bachelor of Science).

Se definitionen

Barselsvikariat

Et barselsvikariat er en midlertidig stilling hvor man overtager en anden persons arbejdsopgaver pga. barsel. Det er vigtigt at være opmærksom på om en stilling er et barselsvikariat, da det som sagt er en midlertidig ansættelse. Vær derfor opmærksom på perioden for vikariatet, og hvis det ikke er tydeligt i jobopslaget, så sørg for at spørge arbejdsgiveren om dette. Barselsvikariater kan sagtens være en god indgang til en senere fastansættelse på en arbejdsplads, men det er ikke garanteret. Når personen på barsel vender tilbage fra barsel, vil din kontrakt i de fleste tilfælde stoppe igen.

Se definitionen

Bortvisning

Hvis en medarbejder udviser groft uacceptabel adfærd på en arbejdsplads, kan arbejdsgiveren som sidste instans vælge at bortvise medarbejderen. Ved en bortvisning skal medarbejderen med øjeblikkelig virkning fratræde sin stilling, og er ikke længere berettiget løn, feriepenge m.m. En bortvisning skal ses som den yderste sanktionsmulighed for arbejdsgiveren, og bør kun bruges i tilfælde hvor det klart og tydeligt kan bevises at den ansatte groft har overtrådt ansættelsesvilkår. Det kan f.eks. være i tilfælde af at den ansatte har stjålet fra arbejdspladsen, gentagende gange ikke møder op eller kommer for sent, eller ved truende eller krænkende adfærd over for kollegaer. Ved mindre overtrædelser bør arbejdsgiver altid starte med at give en skriftlig advarsel, og hvis bortvisning er nødvendigt, er det vigtigt at have håndgribeligt bevis for overtrædelsen først. Føler du som ansat at du er blevet udsat for uberettiget bortvisning, så skal du tage sagen op med din fagforening. Vinder du sagen kan du rejse samme krav, som hvis du var blevet opsagt.

Se definitionen

Brancheområde

Et brancheområde er en bred betegnelse for en branche med flere forskellige beskæftigelser. Et eksempel på et brancheområde kunne være offshore, hvor man inden for det brancheområde kan arbejde som teknisk manager, maskinmester, ingeniør eller driftsteknolog. Et brancheområde er altså et område hvor der eksisterer flere kompetencer. De gængse brancheområder er: Akademisk arbejde Bygge & Anlæg Design, formgivning & grafisk arbejde Elever Hotel, restauration, køkken, kantine Industriel produktion It & teleteknik Jern, metal & auto Kontor, administration, regnskab & finans Landbrug, skovbrug, gratneri, fiskeri & dyrepleje Ledelse Medie, kultur, turisme, idræt & underholdning Nærings- & nydelsesmiddel Pædagogisk, socialt & kirkeligt arbejde Rengøring, ejendomsservice & renovation Sundhed, omsorg & personlig pleje Tekstil & beklædning Træ, møbel, glas & keramik Transport, post, lager- & maskinførerarbejde

Se definitionen

CSR

CSR er en forkortelse for “Corporate Social Responsibility” som på dansk kan oversættes til “Virksomhedens Samfundsansvar”. CSR er en virksomheds arbejde imod sociale, miljømæssige og etiske udfordringer. Danske virksomheder er underlagt en politik fra EU, som fastlægger nogle krav til virksomhedernes arbejde for at give værdi til samfundet. En del af formålet med CSR er, at sikre at danske virksomheder der f.eks. har fabrikker i lande hvor den lokale lovgivning ikke lever op til anerkendte CSR-principper, påtager sig et ansvar for deres rolle i det samfund. Virksomheder skal altså give noget værdi tilbage til de samfund hvor de driver erhverv. Det kan både være i form af at gøre en indsats for at forbedre medarbejderforhold, arbejdsmiljø eller at være klimabevidst i sin produktion. Eller det kan være en mere integreret del af virksomhedens virke, f.eks. ved at udvikle produkter der kan forbedre sociale eller miljømæssige forhold i verden.

Se definitionen

CV

Et CV er en oversigt over dine professionelle erfaringer, kompetencer og de vigtigste informationer vedrørende dig skåret ned til én side. “Curriculum Vitae” som betyder livsforløb er internationalt kendt som et CV, og det er en absolut nødvendighed for at kunne søge arbejde. De fleste jobopslag vil kræve en motiveret ansøgning, men nærmest alle vil kræve at du medsender et CV. 80% af arbejdsgivere kigger på dit CV før de kigger på din ansøgning, og derfor er det vigtigt at du lægger god tid i at udarbejde et skarpt CV. Når en arbejdsgiver ser dit CV igennem, så er det for hurtigt at vurdere om du reelt set har de påkrævede kompetencer, erfaringer og den rigtige baggrund til jobbet. Du kan sagtens lave dit CV specifikt til et jobopslag, men det er meget vigtigt at du kan stå inde for alt indhold i dit CV. Derudover skal du huske at have hele din professionelle baggrund afspejlet i dit CV. Selv hvis du kun har haft et tidligere job i et par måneder, eller har haft et vikariat, er det vigtigt at have med i dit CV. Der er ikke én perfekt opskrift på et godt CV, men der findes mange ressourcer og skabeloner online som kan hjælpe dig med at udforme det. Generelt vil det være naturligt at dit CV indeholder følgende: Personlige kontaktinformationer (navn, adresse, telefonnummer, email osv.), erhvervserfaring (inklusiv ansvarsområder og rolle i virksomheden), uddannelse (herunder efteruddannelse, beståede kurser, certifikater m.m.), sprogkundskaber og it-færdigheder. Med et skarpt CV vil du blive taget i betragtning til betydeligt flere ledige stillinger.

Se definitionen

CVR-nummer

“Det Centrale Virksomhedsregister”, bedre kendt som CVR, opbevarer al essentiel information omkring alle virksomheder i Danmark. Ligesom at alle personer i Danmark har et CPR-nummer, så skal en virksomhed have et CVR-nummer. Når du opretter en virksomhed bliver den virksomhed altså tildelt et ottecifret CVR-nummer, som fungerer som identifikation for den virksomhed. Du skal bruge din virksomheds CVR-nummer når du sender faktura, eller skal i kontakt med SKAT, så det er både nødvendigt at få oprettet, og derefter huske. Det er først lovpligtigt at registrere din virksomhed i CVR hvis din virksomhed har en momspligtig omsætning over 50.000kr om året, men der er mange fordele ved at registrere din virksomhed med det samme. Det gør dig identificerbar som virksomhed, og åbner muligheden for at bruge NemID og Digital post som erhverv, i stedet for gennem dit CPR.

Se definitionen

Certifikat

Et certifikat er dit bevis på at du besidder visse kompetencer eller evner. Et certifikat er altså en fysisk eller digital attest som dokumenterer din kunnen inden for et bestemt område. Dokumentet kan være nødvendigt for at du kan påtage dig visse opgaver, og det kan derfor være vigtigt at vedhæfte et relevant certifikat i en jobansøgning. Certifikater vil ofte opnås gennem færdiggørelse af et kursus eller anden form for uddannelsesforløb. Et eksempel på et certifikat kunne fx være et truckcertifikat.

Se definitionen

Coach

En coach er en person udefra som assisterer og vejleder dig. Det kan både være professionel og personlig udvikling som en coach hjælper med, og i mange tilfælde vil de to dele af dit liv også påvirke hinanden. Coaches er som regel mennesker med betydelig erhvervserfaring i en eller anden form. Der er forskel på coaches kunnen og fokus, så hvis du søger en coach skal du sørge for at være meget klar over hvad du ønsker at få ud af et sådant forløb. Coaching kan hjælpe dig med at opnå specifikke mål, eller blot få en ekstern vurdering eller vinkel på et problem eller en opgave som kan være svær at overkomme.

Se definitionen

Dagpenge

Dagpenge er en kompensation du får udbetalt af din A-kasse i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. For at være kvalificeret til at modtage dagpenge skal du have været medlem i en A-kasse i minimum ét år. Det er derfor vigtigt at du melder dig ind som medlem i en A-kasse selvom du har et job. Hvis du mister dit arbejde, og du ikke har været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så skal du i stedet på kontanthjælp, hvilket er en betydeligt mindre udbetaling. For at kunne få udbetalt dine dagpenge er der nogle krav du skal opfylde. Det kræver at du er registreret hos dit lokale jobcenter, og er aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal sende jobansøgninger hver uge, og være parat til at starte i nyt arbejde med kort varsel. Du har ret til to års dagpenge over en treårig periode, men du kan genoptjene dagpenge ved at arbejde. Derudover er der en række krav til hvor mange løntimer du skal have arbejdet inden for de seneste år, for at du er berettiget dagpenge. Som studerende kan man hos de fleste A-kasser melde sig ind og være medlem uden betaling indtil at man er færdiguddannet. I tilfælde af arbejdsløshed umiddelbart efter uddannelse kan du godt få udbetalt dagpenge, så længe at du opfylder kravene om at være aktiv jobsøgende og arbejdsparat.

Se definitionen

Dagpengeregler

Har du været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så har du i udgangspunktet ret til udbetaling af dagpenge, i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. Der er dog nogle yderligere krav til at få udbetalt dagpenge, og de regler kan du finde her: Du skal have været medlem af din A-kasse i 12 måneder eller længere. Du kan godt melde dig ind i en A-kasse mens at du har arbejde. Du kan være gratis medlem af en A-kasse som studerende. Du skal registrere dig hos dit lokale jobcenter fra den dag hvor du bliver ledig. Det kan du gøre ved at besøge dit lokale jobcenter, på jobnet.dk, eller du kan spørge din A-kasse om hjælp hvis der er noget du er i tvivl om. Du skal være bosiddende samt opholde dig i Danmark. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at du skal være aktivt jobsøgende og kunne tage et job med én dags varsel. Som aktivt jobsøgende skal du tjekke nye jobopslag minimum én gang om ugen, samt sende et vist antal jobansøgninger. Antallet og frekvensen varierer ud fra dit jobcenter og A-kasse. Du skal have et godkendt CV, og lægge det ind på jobnet.dk. Dette skal ske senest to uger efter at du er blevet arbejdsløs. Husk at dit jobcenter og din A-kasse står klar til at hjælpe dig med det! Du skal leve op til specifikke krav vedr. indkomst og beskæftigelse. Disse krav kan blive ændret i løbet af årene.

Se definitionen

Deltid

Arbejder du mindre end 30 timer hos den virksomhed hvor du er ansat, er du i udgangspunktet deltidsansat. Antallet af timer kan være afregnet på ugentlig, månedlig eller årlig basis. Deltidsjobs er i bund og grund ikke anderledes fra fuldtidsjobs, bortset fra det antal timer som du forventes at arbejde. Derfor er det også vigtigt at vide, at der findes en deltidslov som sikrer dig vilkår på linje med en sammenlignelig fuldtidsansat, er du deltidsansat. Hvis en fuldtidsansat arbejder 37 timer om ugen, og du med samme stilling som deltidsansat arbejder 20 timer om ugen, så har du ret til samme løn relativt set, altså den samme timeløn. Der er dog undtagelser ved overarbejde og bonusser. Du kan opleve at få din fuldtidsansættelse nedsat til deltid, hvis der er en relevant forklaring hos virksomheden, f.eks. nedgang i produktion, men du skal i så fald have samme varsel som ved opsigelse, f.eks. tre måneder før ændringen. Du kan ikke blive opsagt fordi at du spørger om at kunne arbejde deltid, men hvis du først ændrer din fuldtidsansættelse til deltid, har du ikke ret til at vende tilbage til din fuldtidsansættelse, medmindre det er aftalt med din arbejdsgiver og skrevet ind i din kontrakt. Det er muligt at tage et deltidsjob og få udbetalt supplerende dagpenge, dog med det krav at du skal kunne sige op og starte fuldtid i et andet arbejde med én dags varsel. Tal grundigt med din A-kasse før at du tager et deltidsjob, for at være sikker på at du kan være sikret supplerende dagpenge.

Se definitionen

Detaljeorienteret

Er du typen der ikke kan lade være med at tjekke dit arbejde igennem, lige én ekstra gang? Så er du sandsynligvis detaljeorienteret. Alle mennesker vil have sans for detaljen til en vis grad, men nogle mennesker gør en dyd ud af at sørge for, at alt de laver og leverer er godt og grundigt tjekket igennem. Overvejer du en opgave fra alle tænkelige vinkler, og er det vigtigt at alle nuancer er tænkt igennem og analyseret? Det er kompetencer som gør dig detaljeorienteret, og det er en værdifuld profil at have for rigtig mange virksomheder.

Se definitionen

Dynamisk

Dynamik er en evne man kan besidde; at være fleksibel, omstillingsparat, handlekraftig og energisk. Man kan ligeledes bruge udtrykket om en arbejdsplads; altså et sted hvor tingene sjældent står stille og hvor forandring er en fast del af virksomheden. Det er vigtigt at forventningsafstemme med en potentiel arbejdsgiver, hvis det betyder meget for dig om du arbejder i et dynamisk miljø eller et mere traditionelt miljø. For den rette arbejdsgiver kan det være en stor fordel for dig, at du i din ansøgning får din dynamiske natur til udtryk.

Se definitionen

Efteruddannelses-rettigheder

Arbejder du på en arbejdsplads under en overenskomst, så har du ret til efteruddannelse. Efteruddannelse er en måde hvorpå du kan udvikle visse kompetencer, hvilket både kan styrke din jobsikkerhed, samt føre til højere løn og pension. Betingelserne for dine rettigheder for uddannelse under ansættelse afhænger af overenskomsten. Derfor er det første skridt at tage kontakt til din fagforening og kortlægge dine muligheder. I udgangspunktet har du ret til selvvalgt uddannelse med fuld løn i en vis periode. Er du ansat under en butiksoverenskomst har du f.eks. ret til to ugers selvvalgt uddannelse med fuld løn om året. Bliver du opsagt med begrundelse i virksomhedens forhold efter at have været ansat i minimum seks måneder, så har du ret til en uges ekstra finansieret uddannelse. Det kan også forlænges efter aftale med din arbejdsgiver, helt op til syv uger i alt. Uanset hvad, så står din fagforening altid klar til at vejlede og informere dig om dine muligheder for efteruddannelse.

Se definitionen

Engageret

Både som arbejdsgiver og arbejdstager er det vigtigt at udvise engagement, da det viser at du er interesseret i arbejdet. Som jobsøgende er det en essentiel del af ansøgninger og jobsamtaler at være engageret i virksomheden, arbejdsopgaverne mv. og at det kommer tydeligt til udtryk. Fortæl gerne hvad det er som gør dig interesseret, optaget eller følelsesmæssigt investeret i arbejdet. Dertil kan du udstråle engagement ved at researche på en virksomhed før at du skriver din ansøgning eller dukker op til en samtale. Det viser at det ikke blot er endnu en jobmulighed, men noget som du oprigtigt ønsker og er engageret i.

Se definitionen

Fagforening

En fagforening er en organisation, som er din hjælp i alle eventuelle problemer du måtte opstå mellem dig og din arbejdsgiver. Udover at assistere dig i konflikter, det kunne være vedr. arbejdsforhold, afskedigelse eller juridiske sager, mellem dig og din arbejdsgiver, så er fagforeningerne også de organisationer som forhandler overenskomster med staten. Fagforeningen vil altid forsøge at sikre sine medlemmer de bedste arbejdsvilkår, og de overenskomster de forhandler påvirker alle i den berørte branche. Står du til gengæld i en konflikt med din arbejdsgiver, så kræver det at du er medlem for at få hjælp fra en fagforening. Din fagforening er også til rådighed i sager om arbejdsskader. På mange arbejdspladser vil der være en såkaldt tillidsrepræsentant, som er bindeleddet mellem medlemmer og fagforening.

Se definitionen

Faglige kompetencer

Dine faglige kompetencer er de evner og egenskaber, som du har tilegnet dig gennem uddannelse eller erhvervserfaring. Hvor ens personlige kompetencer ofte er mere overordnede og indadvendte, så er faglige kompetencer konkrete og ikke på samme måde definerende for hvordan du er, men for hvad du kan. Kan du programmere i Java, er det en faglig kompetence, uanset om du har lært det gennem din uddannelse, et arbejde eller i din fritid. En faglig kompetence kan godt være mindre konkret dog, f.eks. gode skrive- eller kommunikationsevner. Når du sender en ansøgning til en stilling, så sørg for at nævn alle de faglige kompetencer du besidder, som kunne være relevante i forhold til faget. Nogle gange kan man godt vinkle en kompetence til et bestemt fag, eller jobopslag, selvom at du ikke har en direkte sammenhæng. Har du læst design inden for modefaget, kan du helt sikkert vinkle det til at være en fordel, skulle du søge en stilling som møbelsnedker, selvfølgelig udover at have de fornødne evner.

Se definitionen

Faglært

Er du uddannet inden for et bestemt område vil du i princippet være faglært. Tidligere i historien var det normalt at uddannelse foregik ved et såkaldt lærlingesystem, hvor en mester i et fag lærte sin viden og kunnen fra sig til en lærling. Havde man ikke modtaget undervisning fra en mester, så var man ufaglært, hvilket påvirkede den løn man kunne få betydeligt. I dag har vi et fundamentalt anderledes uddannelsessystem for rigtig mange, men udtrykket faglært bliver stadig brugt i visse brancher, hovedsageligt håndværk, handel, service og industri. Lønforskellen mellem en faglært og ufaglært er ligeledes forsvundet gradvist, men der vil være andre fordele ved at have gennemgået uddannelse inden for disse erhverv.

Se definitionen

Feriedagpenge

Har du ikke ret til feriepenge eller ferie med løn, eller er du helt eller delvist ledig, så har du muligvis ret til at modtage feriedagpenge. Feriedagpenge udbetales af A-kasser og kræver derfor, at du er medlem. Derudover skal du have afholdt al eventuel optjent ferie med løn eller feriepenge, før at feriedagpenge kan udbetales, og du skal selvfølgelig holde ferie. Er du ledig, skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet, dvs. at du ikke kan være på barsel eller orlov. Er du studerende eller selvstændig erhvervsdrivende har du ligeledes ikke ret til feriedagpenge. Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark, og du skal melde din ferie hos dit lokale jobcenter senest to uger før din ferie. Er du i tvivl om hvorvidt du har ret til feriedagpenge, eller hvordan din optjening fungerer, så skal du tage kontakt til din A-kasse.

Se definitionen

Ferieloven

Alle danske lønmodtager har ret til betalt ferie, og reglerne for dette er bestemt gennem ferieloven. Det betyder, at du som ansat har en garanti på, at dine betingelser for afholdelse og betaling af ferie, som minimum lever op til ferielovens kriterier, for ellers er aftalen nemlig ikke gyldig. Ferieloven sikrer dig som medarbejder retten til mindst 25 dages ferie pr. ferieår, dvs. 5 hele uger. Du optjener retten til betalt ferie løbende i din ansættelse, hvor en måneds arbejde giver dig ret til 2,08 betalte feriedage. Ferien optjenes under ansættelse i kalenderåret, altså 1.januar til 31. december, og skal bruges i perioden 1. maj til 31. april. Har du eksempelvis optjent betalt ferie fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, skal den bruges i perioden mellem 1. maj 2021 til 31. april 2022. Det er muligt, efter aftale med arbejdsgiver, at den betalte ferie kan rykkes videre til næste ferieår. Som fuldtidsansat vil du som regel få udbetalt din normale løn under ferie, med et 1% ferietillæg. Det kræver, at du har ret til fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie søgnehelligdage og at du har mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver. Det vil de fleste fuldtidsansættelser have, i modsætning til timelønnede. Som timelønnet har du også ret til betalt ferie, men dette vil ske gennem feriepenge. Din ferie skal som nævnt afholdes i ferieåret, hvilket løber fra 1. maj til 31. april. Din ferie er delt op i hovedferie og restferie. Du har ret til at afholde mindst 15 dages ferie i perioden for hovedferie, hvilket er 1. maj til 30. september. Har du optjent mindre end 15 dages ferie, så gælder de alle som hovedferie. Det er muligt at aftale mere fleksible omstændigheder for din ferie med din arbejdsgiver, så sørg for at skabe en dialog omkring din ferie, hvis der er noget du er i tvivl om. Ferieloven vil dog altid være gyldig, for at sikre dine rettigheder til ferie som medarbejder.

Se definitionen

Feriepenge

Alle ansatte i danske virksomheder har ret til betalt ferie, og har du ikke ferie med løn, så har du i stedet ret til feriepenge. Feriepenge optjenes i kalenderåret, altså 1. januar til 31. december, og skal bruges i det efterfølgende ferieår, som går fra 1. maj til 31. april. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned i arbejde. Dvs. at man kan have ret til op til 25 dages betalt ferie på ét år. Har du optjent 25 dages ferie fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, så skal du have udbetalt dine feriepenge i perioden, og har ret til ferie, i perioden 1. maj 2021 til 31. april 2022. Er du fuldtidsansat vil du i mange tilfælde få din normale løn under ferie med 1% i ferietillæg. Det kræver at du har ret til fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie søgnehelligdage, og har mere end 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver. Er du timelønnet beregnes feriepenge på 12,50% af din ferieberettigede løn. Du vil løbende blive beskattet på dine feriepenge, og nettobeløbet overføres til Feriekonto. Når du skal afholde ferie, skal det meddeles til Feriekonto, som så udbetaler pengene. Det er muligt at få udbetalt feriepenge fra et tidligere arbejde, hvis du vil holde ferie og endnu ikke har optjent feriepenge på dit nye arbejde. Uanset hvad, så har du ret til 5 ugers ferie på et år, i hvert fald ubetalt.

Se definitionen

Fleksjob

Kan du ikke varetage et normalt arbejde grundet fysiske eller psykiske udfordringer, så kan du blive ansat enten privat eller offentligt i et fleksjob. Fleksjob er arbejde som er tilrettelagt netop din arbejdsevne. Det er som regel på nedsat tid, og kan have fysiske eller psykiske skånehensyn. For at få bevilliget et fleksjob er det kommunen som skal vurdere dig egnet til at kunne modtage et fleksjob. Kommunen bidrager derudover også til din løn som ansat i et fleksjob. Der er nogle basale kriterier som skal opfyldes for at du kan bevilges fleksjob: Du skal være under pensionsalderen Du skal have varig og væsentlig nedsat arbejdsevne Du skal have undersøgt alle muligheder for at opnå en normal ansættelse Du må ikke modtage førtidspension Ved 5 år i ansættelse i et fleksjob skal kommunen revurdere dit behov for at være i fleksjob. Vurderes du fortsat egnet til ordningen kan du fortsætte i samme job, og er du over 40 år kan kommunen i nogle tilfælde vurdere, at du kan få permanent fleksjob, hvis din nedsatte arbejdsevne ikke ser ud til at forsvinde.

Se definitionen

Forlængelse og optjening af dagpengeperiode

Opbruger du din dagpengeperiode er der visse muligheder for at forlænge eller genoptjene retten til dagpenge. Du kan få dagpenge svarende til to år sammenlagt i en periode på tre år hvis du er fuldtidsforsikret og opfylder betingelserne. Løber dine dagpenge ud kan du forlænge perioden ved at arbejde (uden offentlig støtte). Arbejder du én uge forlænger det dagpengeperioden med to uger, op til ét års ekstra dagpenge. Udløber dine dagpenge samt eventuel forlængelse, kræver det et års fuldtidsarbejde at genoptjene dagpengeret, hvis du har løntimer på din “beskæftigelseskonto”. Har du ingen løntimer registreret, så skal du have tjent et vist beløb for at få ret til dagpenge, på samme måde som første gang du skal have dagpenge.

Se definitionen

Forstå din lønseddel

Når du skal modtage løn fra din arbejdsgiver får du en lønseddel, sandsynligvis elektronisk i din e-boks, hvor betingelserne for din løn er beskrevet. Det kan dog være noget uoverskueligt hvis man ikke ved hvad det er man kigge på. Herunder finder du en forklaring af nogle vigtige elementer som optræder på en lønseddel: Normtid er den normale arbejdstid i timer. Enheder vil oftest være antal timer, men kan også være andre parametre, såsom kilometer. Månedsløn er den aftalte løn for en måned ved normal arbejdstid, og omfatter også eventuel ekstra tillæg og overtid. Personalegoder dækker over omkostninger for fri internet, telefon, firmabil, sundhedssikring m.m. Pension vil ofte være opdelt i en del fra arbejdsgiver og en fra lønmodtager. ATP står for at sikre grundlæggende økonomisk tryghed i Danmark, bl.a. ved at sikre folkepension. Det lovpligtige bidrag trækkes før skat. AM-bidrag er endnu et lovpligtigt bidrag, arbejdsmarkedsbidrag, og er en procentdel af summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP. A-skat trækkes fra A-indkomsten, hvilket er summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag. Feriepenge til fonden er et overblik over de optjente feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Løntræk efter skat kan f.eks. inkludere en frokostordning eller betaling til en personaleforening. Konto eller NemKonto viser den bankkonto hvor lønnen overføres til. Disp. dato er den dato hvorpå din løn står til rådighed på kontoen. Beløb er det beløb som bliver indsat på din bankkonto. Disse ting kan stå på din lønseddel på forskellige måder, men vil som regel være der et sted, under forskellige felter eller navne.

Se definitionen

Freelance

Freelancearbejde er en selvstændig erhvervsdrivende som påtager sig en arbejdsopgave for en virksomhed uden at blive ansat. At være freelancer indebærer, at du selv sørger for at finde opgaver hos virksomheder, hvor du bliver betalt for at udføre en bestemt opgave eller et stykke arbejde. Som freelancer sætter du selv dine arbejdsvilkår og forhandler løn pr. opgave eller er timelønnet, efter aftale med den virksomhed du modtager arbejdsopgaven fra. En vigtig disciplin som freelancer er, at kunne udforme præcis og klare kontrakter i samarbejde med virksomheder. Har I aftalt en fast pris for udførelsen af en opgave, skal det være tydeligt hvilke kriterier opgaven indebærer, så du ikke ender med at lave arbejde udover hvad der egentlig står i kontrakten. Det er normalt som freelancer, at en virksomhed vil bestille videre arbejde hos dig, efter at en opgave er færdiggjort. Er lønnen aftalt på timebasis er dette nemt, men er lønnen opgavebaseret skal der forhandles nye betingelser ved en ny arbejdsopgave. Fordelene ved at arbejde freelance er, at du kan påtage dig mange forskellige arbejdsopgaver over tid, du styrer og præger selv din arbejdstid og -vilkår. Du er altså dermed også ansvarlig for din egen virksomhed, både økonomisk og juridisk.

Se definitionen

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde af egen fri vilje, som er til gavn for andre end dig selv og dine nærmeste. Hele 40% af danskerne deltager i frivilligt arbejde, og der kan være mange gode grunde til at tage et frivilligt job. Rigtig mange tager frivilligt arbejde for at gøre samfundsmæssig gavn. De fleste tænker nok på nødhjælpsorganisationer som Røde Kors og Red Barnet, men der er faktisk utroligt mange non-profit organisationer, som har brug for frivilligt arbejde for at gøre en forskel i samfundet. Det kan også være som fodboldtræner i den lokale klub, eller som kontaktperson for en socialt udsat borger. I nogle tilfælde kan frivilligt arbejde dog også være i for-profit virksomheder, og i det tilfælde er det en personlig motivation, eksempelvis for at styrke ens CV, som er drivkraften. Uanset hvor ens motivation kommer fra, så bør frivilligt arbejde være noget man brænder for, af den ene eller anden grund, og det skal aldrig foregå under tvang, eller pga. at man ikke tør at sige nej. Mange i frivilligt arbejde vil dog ofte opleve at frivilligt arbejde kan være meget belønnende socialt, da man deltager og bidrager til et fællesskab.

Se definitionen

G-dage

I tilfælde af at du bliver fyret eller hjemsendt, så skal din arbejdsgiver som udgangspunkt kompensere dine første to dage du er blevet ledig. De dage, G-dage eller “godtgørelsesdage”, svarer til højeste dagpengesats, og kan højst være på 16 dage pr. kalenderår. En af betingelser for at få G-dage er, at du har arbejdet ved arbejdsgiveren i mindst 74 timer den seneste måned. Det kræver dertil at du er medlem af en A-kasse. Efter din fyring eller hjemsendelse skal du udfylde en tro-og-love-erklæring fra arbejdsgiveren, hvor du skriver under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Det skal udfyldes og afleveres efter højst to uger, ellers frafalder du ret til G-dage. Dine G-dage kan ikke kombineres med dagpenge, og trækkes derfor fra dine dagpenge. Det er vigtigt at huske på, at G-dage kun gælder i tilfælde af opsigelse eller hjemsendelse, og altså ikke hvis du selv siger op, er syg eller andet.

Se definitionen

Gode samarbejdsevner

At have gode samarbejdsevner er en essentiel egenskab i de fleste stillinger på tværs af erhverv, og betyder basalt at kunne arbejde sammen med andre mennesker på en produktiv måde. Det er meget bredt hvad der kan definere gode samarbejdsevner, men der er nogle universelle retningslinjer. F.eks. er det vigtigt at være god til at lytte til andres tanker og idéer, og ikke skyde dem ned med det samme, selv hvis man er uenig. Man skal altså kunne give konstruktiv feedback, men også være i stand til at modtage saglig kritik, og udnytte ens medarbejders tanker til at udvide sit perspektiv og forbedre sig. At være åben og god til at kommunikere er vigtigt på de fleste arbejdspladser, og noget der fører til gode samarbejdsevner. Sociale og udadvendte mennesker vil oftest have lettere ved at praktisere gode samarbejdsevner, men det er bestemt noget som man kan øve sig på, så længe at man er opmærksom på det.

Se definitionen

Grundløn

Din grundløn er den løn som du er sikret, enten gennem en overenskomst eller gennem lønforhandling, før at der tillægges satser, overarbejde e.l. Grundlønnen er ofte et udtryk for den løn du kan tjene som nyansat, er du uden tidligere erfaring eller helt nyuddannet. I den offentlige sektor er der stort set altid en overenskomst, som vil bestemme din grundløn. Det kan også være tilfældet som privat ansat, men her er det mere svingende, og ofte vil din grundløn blive bestemt ud fra en lønforhandling. Hvis man som nyuddannet ikke har en god idé om hvad man skal forvente i grundløn, så kan man med fordel undersøge den gennemsnitlige startløn for ens uddannelse her. Grundløn er forstået som den minimale løn man har krav på, hvilket i princippet kun er bindende hvis der er en overenskomst på plads. Er der ikke en overenskomst for dig, og føler du at din grundløn er uretfærdigt lav, så kan du tage fat i din fagforening som kan rådgive dig.

Se definitionen

Headhunter

En headhunter er en person der er ansat til at rekruttere personer til stillinger som de ikke aktivt har søgt. Headhunteren vil som regel være ansat af en virksomhed, som hjælper andre virksomheder med at finde det perfekte match til en job position. Deres opgave er at opsøge kandidater, i mange tilfælde personer som er ansat i andre, evt. konkurrerende virksomheder. Det gør de eksempelvis gennem kanaler som LinkedIn, og det kan være en fordel at være aktiv på sådanne kanaler, hvis man ønsker at være synlig for headhuntere. Der følger stor diskretion med arbejdet som headhunter, og du kan derfor som regel trygt have en samtale med en headhunter, blot for at undersøge om den givne mulighed kunne være interessant for dig. Din nuværende arbejdsgiver vil altså ikke få noget at vide, og samtalen er ikke bindende for dig.

Se definitionen

Jobafklaringsforløb

Har du været på sygedagpenge, ikke længere er berettiget, men er stadig ude af stand til at arbejde pga. egen sygdom, så har du ret til et jobafklaringsforløb. Hvis du oplever sygdom på egen krop, som har gjort dig ude af stand til at arbejde, så har du ret sygedagpenge i op til 22 uger inden for 9 måneder. Herefter kan du ikke længere modtage sygedagpenge, men gør din sygdom stadig at du ikke kan arbejde, så har du ret til et jobafklaringsforløb. Under et jobafklaringsforløb vil du få en såkaldt ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløbet sker gennem dit jobcenter, og formålet er reelt set at give dig de bedste betingelser for at kunne komme tilbage i arbejde eller uddannelse efter dit sygdomsforløb. Derfor er der fokus på kompetenceudvikling, og der vil ske løbende vurderinger af din evne til at arbejde. Det kan indebære virksomhedspraktik, job med løntilskud, vejledning- og opkvalificeringsforløb, støtte fra en mentor, eller andre indsatser der kan hjælpe dig videre. Du kan også godt være i et jobafklaringsforløb i tilfælde af at du fortsat er ansat hos en arbejdsgiver. Målet er så at få dig hurtigst muligt tilbage til dig arbejde, og vil ske i samarbejde med din arbejdsgiver. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i to år, og er du ikke fuldt arbejdsdygtig efter de to år, så vurderes det om du er egnet til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Se definitionen

Jobagent

En jobagent er et digitalt værktøj som kan sende dig notifikationer så snart at et relevant job dukker op på jobportal. Jobagenter kan være yderst brugbare som jobsøgende, da de både kan spare en tid, men også kan gøre at man opdager relevante jobopslag langt før man ellers ville have. Det fungerer ved at man i bund og grund abonnerer på at modtage nyheder om nye jobs, som regel via mail. Jobagenten er altså en digital service, som automatisk finder jobs som du har valgt er relevante for dig, og sender dig en mail omkring det med det samme. Hos de fleste jobportaler kan du filtrere i din søgning når du skal finde jobs, og det samme kan du med din jobagent. På den måde kan du selv bestemme hvilke kriterier de jobs, som du får notifikation om, skal leve op til. Søger du f.eks. jobs inden for marketing, men kun i København, og til en vis løn, så kan du sørge for at jobagenten kun sender dig nyheder om sådanne jobs. Det kan også være smart selv hvis du er i arbejde, men gerne vil kende dine muligheder andre steder, uden at have tiden til manuelt at søge efter jobs.

Se definitionen

Jobannonce

En jobannonce er arbejdsgiver og jobsøgendes første kontakt i langt de fleste tilfælde. Jobannoncer vil ofte blive lagt op af en arbejdsgiver på hjemmesider såsom Arbejd.com, Jobindex, TheHub etc. Her kan jobsøgende filtrere i deres søgning, så kun de mest relevante jobannoncer vises. En jobannonce vil ofte indebære en beskrivelse af jobbets arbejdsopgaver, arbejdspladsen, en profil af den ønskede medarbejder, betingelser for ansættelsen (f.eks. tiltrædelsesdato), hvad jobbet kan tilbyde dig, samt kontaktinformation. Hvis man finder et jobopslag interessant så er det bare med at søge, også selvom at man måske ikke føler at man 100% opfylder den profil jobannoncen fremstiller. I de fleste tilfælde hører der en email med i jobannoncen, hvor man skal sende en motiveret ansøgning samt CV til, mens at andre gange kan man søge gennem mere automatiske systemer, f.eks. LinkedIn, og så har mulighed for at blive kaldt til en samtale. Som arbejdsgiver der leder efter en ny medarbejder, er det meget vigtigt at man får jobbet til at virke interessant, og husker at tilføje hvorfor at det ville være et godt job for dem.

Se definitionen

Jobbank

En jobbank er et online katalog over ledige stillinger i Danmark. Hvert opslag vises oftest med en håndfuld vigtige informationer, som sted, løn, arbejdstid, jobopslag osv. Jobbanker kan være en nær nødvendighed i det moderne jobsøgningsræs, da de konstant er opdateret med nye stillinger, som kunne være lige præcis det, du leder efter. Jobbanker vil ofte have flere muligheder for at filtrere jobopslagene, så du kan effektivisere din søgning. Der er ofte også en mulighed for at få jobbanken til automatisk at søge efter relevante jobs til netop dig, og underrette dig med det samme, når nye stillinger dukker op i systemet. Jobbanker kan i nogle tilfælde være tilknyttet specifikke organisationer, heriblandt har nogle universiteter deres egen jobbank. Vigtigst af alt, så er der ikke nogen grænse for hvor mange jobbanker du som jobsøgende kan bruge, så udnyt at jobbanker også vil have forskellige jobopslag. Af eksempler på jobbanker i Danmark er Jobindex, Arbejd.com og Jobnet.

Se definitionen

Jobcenter

Er du ledig så skal du tilknyttes et jobcenter i din kommune, hvilket vil være din base gennem jobsøgningen. Når du først bliver ledig så skal du melde dig som ledig i det kommunale jobcenter, for at du kan få dagpenge, og at de kan hjælpe dig med at finde job. Jobcenteret står for aktivering, hvilket er forskellige tiltag, såsom job med løntilskud eller virksomhedspraktik. De kan også hjælpe med videreuddannelse og opkvalificering, hvis det øger dine muligheder for job i fremtiden. Når du er ledig og tilmeldt et jobcenter, vil du blive kaldt ind til samtale løbende, og en vejleder vil guide dig i de krav der er for at få dagpenge. Hos din vejleder kan du også få hjælp til hvordan man laver en god jobansøgning, eller til at gøre dit CV mere attraktivt for arbejdsgivere. Jobcenteret er til gengæld ikke ansvarlig for at udbetale dine dagpenge; det er din A-kasse.

Se definitionen

Jobsøgningsstrategi

Når du er ledig og søger job, så er det utroligt vigtigt at være struktureret, motiveret og have en overordnet strategi for hvordan man tilgår jobsøgningen. Det handler nemlig ikke bare om, at man skal finde et job. Det handler om at man skal finde det rigtige job, og det har man lige præcis tid til at finde ud af, hvad er, når man er ledig. Det kan både være hårdt at være jobsøgende, da man vil opleve afslag og nederlag, og det kan være svært at finde motivation. En måde hvorpå at man bedst muligt tackler den udfordring det er at søge arbejde, er ved at lægge en plan. Se det som et arbejde, hvor du har tidspunkter på dagen hvor du søger, og sætter deadlines og krav til din søgning, f.eks. hvor mange jobsamtaler du vil komme til på en måned. Derudover er det en god idé at starte ud med at brainstorme på dine drømmejobs, kortlægge dine faglige og personlige kompetencer, samt skrive ned hvilke værdier du vægter højt når du skal vælge en arbejdsplads. På den måde kan du find en balance mellem hvad du drømmer om og hvad der er realistisk, og på den måde være klar over hvad du søger. Husk at hold øje med hvad din fagforening og a-kasse tilbyder af hjælp, for der vil ofte være ressourcer, events, workshops m.m. fokuseret på netop at skabe din egen jobsøgningsstrategi.

Se definitionen

Kandidatgrad

En kandidatgrad får man efter at have færdiggjort en videregående uddannelse på to år, svarende til 120 ECTS point på et universitet. En kandidatuddannelse er en forskningsbaseret fuldtidsuddannelse, som har til øje at videreudvikle de kompetencer som man får er tilegnet på en bacheloruddannelse. Af den grund vil det kræve en relevant færdiggjort bachelorgrad, at blive optaget på en kandidatuddannelse. En relevant professionsbachelor eller uddannelse fra udlandet med tilsvarende niveau, kan ligeledes give adgang til en kandidatuddannelse. Der findes også enkelte kandidatuddannelse på tre år, f.eks. medicin. Med en færdiggjort kandidatgrad er du i stand til at påtage specialiseret arbejde eller forske videre gennem en ph.d. I rigtig mange brancheområder er det forventet at du har en kandidatgrad, hvis du søger ansættelse. Har du derfor en bachelorgrad, er det en god idé at undersøge hvilke kandidatuddannelser der er tilgængelige på diverse danske universiteter, bl.a. Københavns Universitet, ITU, DTU, RUC. Du kan læse om kandidatuddannelserne på det respektive universitets hjemmeside.

Se definitionen

Karens

Karens betyder at du ikke får udbetalt dagpenge, på trods af at du er fuldt berettiget. Pr. 1. juli 2017 optjener man som ledig dagpengemodtager én dags karens hver fjerde måned. Den ene dag vil blive fjernet fra den fjerde måneds dagpengeudbetaling. Du kan undgå at optjene karensdage hvis du arbejder mere end 148 løntimer inden for de fire måneder.

Se definitionen

Kreativ

Kreativitet er evnen til at være nytænkende, idérig og kunne omsætte nye idéer til problemløsning. Det er et begreb som du muligvis vil støde på i nogle jobopslag, og det kan være svært at tænke på sig selv som kreativ, da det ofte bliver forbundet med kunstnere, forfattere og musikere i daglig tale. I en arbejdsmæssig kontekst betyder det at være kreativ som regel, at der er behov for én trives i en rolle hvor der ikke allerede er en løsning eller en procedure på plads, eller at man skal kunne komme med nye idéer og løsninger løbende. Det kan være mere eller mindre konkret udmøntet i dine arbejdsopgaver, f.eks. kan det indebære at du skal arbejde med innovation, hvor kreativitet er udgangspunktet for at skabe værdi for en virksomhed, enten gennem et produkt eller en effektivisering af en af kerneprocesserne i virksomheden. I andre tilfælde bruges kreativitet mere løst, hvor en virksomhed ønsker medarbejdere som er initiativrige og trives på en arbejdsplads hvor man ikke nødvendigvis følger en forudbestemt protokol. Uanset hvad, så er det vigtigt at vide, at kreativitet ikke er en medfødt genialitet, som kun få mennesker besidder. Det vil givetvis falde nogle mennesker mere naturligt, men der er flere processer og værktøjer som man kan udnytte til at fostre kreativitet. Et kendt eksempel er at inddrage brainstorming i sin arbejdsprocess.

Se definitionen

Kurser for ledige

Er du ledig og dagpengeberettiget så kan du muligvis få bevilget et 6-ugers uddannelsesforløb, kendt som kurser for ledige eller jobrettet uddannelse. Kurser for ledige er korte uddannelsesforløb som skal styrke dine muligheder for at komme i arbejde. Du skal i udgangspunktet have været ledig i 5 uger for at kunne starte uddannelse, men der er undtagelser hvis kurset giver særligt gode jobmuligheder. De kurser som udbydes kan enten stå på den landsdækkende eller regionale positivliste, og du skal være på positivlisten for at være berettiget til et kursus. Der er forskellige krav for de to lister. Ønsker du at tage et kursus fra den landsdækkende positivliste, så skal du være medlem af en a-kasse, være fuldt dagpengeberettiget og ikke have en uddannelse over erhvervsakademi niveau. Når du har været ledig i 5 uger, har du 9 måneder til at have overstået kurset, eller 6 måneder hvis du er under 25 år. Reglerne for de regionale positivlister er færre, da de er for alle ledige uanset uddannelsesbaggrund og i hele ledighedsperioden. Du skal dog stadig være medlem af en a-kasse, fuldt dagpengeberettiget samt tilknyttet jobnet.dk. Kurset bevilges af dit jobcenter, og du kan vælge kurser alt efter den region du bor i. Bliver du bevilget en jobrettet uddannelse får du stadig udbetalt dagpenge, og du er frataget de krav der ellers er gennem dit jobcenter i de 6 uger. Du skal dog stadig takke ja, får du tilbudt et job i perioden.

Se definitionen

Ledig som selvstændig

De nye dagpengeregler har i høj grad sidestillet selvstændige med lønmodtagere, og derfor gælder mange af de samme regler nu for selvstændige som de gør for lønmodtagere. Ophører du som selvstændig virksomhedsdrivende, vil din ret til dagpenge være bestemt ud fra de samme kriterier, som hvis du har bliver ledig efter at have været lønmodtager. For at få dagpenge er det et krav at et fuldtidsforsikret medlem har haft en indkomst på mindst 243.966 kr. inden for de seneste tre år. Det skattemæssige overskud fra selvstændig virksomhed omregnes til måneder ved at dividere med måneder i virksomhedens regnskabsår. Opfylder du ikke det kriterie, er der et særligt indkomstkrav kun med indtægt fra selvstændig virksomhed. Det betyder, at hvis over en femårig periode har haft en indtægt på mindst 243.996 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed, så vil du også have ret til dagpenge. Der bliver skelnet mellem selvstændigt arbejde som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og forskellen har stor betydning for dig. Som hovedregel forudsætter en bibeskæftigelse, at du ikke er påkrævet at arbejde på bestemte tidspunkter. Det betyder, at du kan tage imod et jobtilbud med én dags varsel, møde op hos dit jobcenter eller din A-kasse med kort varsel, uden at dit selvstændige arbejde forhindrer det. Opfylder du kravene til at modtage dagpenge, og er dit selvstændige arbejde en bibeskæftigelse, vil du have mulighed for supplerende dagpenge. Det er også muligt at starte egen virksomhed imens at du er på dagpenge, og beholde din ret til dagpenge, du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet under de samme betingelser som før.

Se definitionen

Lønmodtagerens Garantifond

Lønmodtagernes Garantifond er en forsikringsfond som sikrer udbetaling af løn, pension, feriepenge og lignende til de ansatte, i tilfælde af at en virksomhed går konkurs. Alle private virksomheder skal betale til Lønmodtagernes Garantifond, og til gengæld dækkes alle udgifter ved en eventuel konkurs. Er du lønmodtager i en virksomhed som går konkurs, og har du stadig ret til udbetaling af løn, pension, feriepenge eller andet, så er det Lønmodtagernes Garantifond som du skal tage kontakt til. Det skal du gøre senest 4 måneder efter at din arbejdsgiver er erklæret konkurs, og mindst 6 måneder efter at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent, altså ikke i stand til at udbetale dine retmæssige penge. Lønmodtagernes Garantifond sikrer ligeledes din løn, skulle din arbejdsgiver gå bort.

Se definitionen

Lønsikring

Lønsikring er en forsikring som kan sikre at du vil få udbetalt en stor del af din løn skulle du ufrivilligt blive opsagt fra dit arbejde. Lønsikring kan enten være gennem din a-kasse eller dit forsikringsselskab. Der vil som regel være nogle regler for hvem der kan skrive en lønforsikring, og de kan variere fra selskab og a-kasse. Spørg derfor din a-kasse eller forsikringsselskab om deres betingelser. Generelt vil der være en karensperiode, altså et antal måneder (som regel 9-12 måneder), efter at du har tegnet forsikringen til at den træder i kraft. Der kan også være et loft for hvor meget af din løn der dækkes, og i hvor lang tid den kan dækkes. Desuden må du ikke have grund til at tro at du mister dit arbejde foreløbigt når du køber en lønsikring, og den vil ikke gælde i tilfælde af at du siger op.

Se definitionen

Løntilskud

Løntilskud er en ansættelses ordning, som kan gælde i både private virksomheder og offentlige stillinger, hvor det offentlige giver tilskud til en del af din løn. Formålet med jobs med løntilskud er at få ledige ind på arbejdsmarkedet, eller udvikle kompetencer, og det kan åbne op for ansættelse i virksomheder, som ellers ikke ville have råd til at ansætte dig. Bliver du ansat med løntilskud er det på den almindelige overenskomst, men der gælder forskellige regler alt efter om det er i en privat virksomhed eller i det offentlige. I det offentlige må du kun være ansat i løntilskud i 4 måneder, mens at det er 6 måneder i det private. En offentlig arbejdsgiver modtager et løntilskud på 120,40 kroner pr. time, hvorimod en privat arbejdsgiver kun vil modtage 82,90 kroner pr. time. Der er nogle generelle regler for din ansættelse i løntilskud, som gælder både det offentlige og private. Du må f.eks. ikke erstatte en almindelig ansat, ansættelsen skal være en udvidelse af virksomheden og der skal være en fair fordeling af ansatte på løntilskud og almindeligt ansatte. Derudover kan du ikke blive ansat med løntilskud i den virksomhed du sidst var ansat i, og heller ikke hvis virksomheden ejes af din ægtefælle. Du optjener heller ikke dagpenge i perioden du er ansat. For at være berettiget til job med løntilskud skal du have været ledig i minimum 6 måneder, modtage dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, nyuddannet med handicap, førtidspensionist eller være i et ressourceforløb. Det er undtaget hvis du ikke har en uddannelse over folkeskoleniveau, er enlig forsørger eller over 50 år.

Se definitionen

Metodefaglige kompetencer

Metodefaglige kompetencer er egenskaber som er nyttige på tværs af brancher og jobs. Har du været sælger i bilbranchen har du ubetvivleligt nogle salgskompetencer som vil være lige så relevante i møbelbranchen eller modebranchen. Generelt kan det være en fordel at huske på sine metodefaglige kompetencer, da det kan opnå ens sind op for nye jobmuligheder, som et fokus på branchefaglige kompetencer ikke kan. Ofte vil man indse at man har evner som ville være meget værdifulde i en branche som ligger langt fra den man kommer fra. Udfordringen ligger dermed i at forstå sine kompetencer, og kunne spinne dem til at passe til en jobstilling der ligger ude for den branche man før har været beskæftiget i. I nogle tilfælde kan man også åbne den søgende arbejdsgivers øjne op for kandidater de slet ikke havde overvejet.

Se definitionen

Motiveret ansøgning

En motiveret ansøgning er en ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor netop DU skal have jobbet eller pladsen på uddannelsen, samt hvorfor du finder det interessant. En motiveret ansøgning handler derfor om, at du fortæller virksomheden eller uddannelsen, hvorfor de har brug for dig, og hvorfor du passer ind, samtidig med at du fortæller de, hvorfor stillingen eller uddannelsen har værdi for dig. En motiveret ansøgning er, som du måske har bemærket, ikke kun noget, som du skriver til en virksomhed, når de har slået en stilling op, som vækker din interesse. En motiveret ansøgning er også noget, som flere uddannelser kræver, når du søger ind på den med kvote 2. Dette gælder særligt professionsuddannelser. Et eksempel kunne være pædagog-uddannelsen. Selvom en motiveret ansøgning bliver brugt både inden for jobsøgning og uddannelse, er det praktisk talt de samme ting, som du skal lægge vægt på. Hvilke ting det helt præcis drejer sig om, kan du læse mere om i de følgende afsnit.

Se definitionen

Målrettet

Målrettethed betyder at man arbejder fokuseret mod et bestemt mål, og er både vigtigt som jobsøgende og arbejdende. Det at kunne sætte et præcist mål for øje, og så udføre en række opgaver for at opnå det mål, er en værdifuld egenskab i mange kontekster. Målrettethed handler om at være engageret og resultatorienteret, altså at kunne holde fokus og motivation mod ét bestemt mål. Som jobsøgende handler målrettethed i høj grad om, at være ambitiøs og vedholdende i sin søgning efter det rette job. Som ansat kan især ledelsespositioner drage godt af målrettethed, så alle medarbejdere forstår hvad formålet med deres arbejde er. Ønsker du at være mere målrettet, så sørg for ikke at påtag dig for mange opgaver på én gang, men fokusér på én ad gangen, og fortsæt med den indtil at et specifikt opsat mål er nået. Derudover er det en fordel, hvis det mål der er sat, er et som er eksekverbart, altså der kan sættes tydeligt hak ved når det er klaret, og at du forstår præcist hvornår at målet er opnået.

Se definitionen

Networking

Networking er en aktivitet hvor man bruger tid på at udvide og vedligeholde sit netværk af forretningsrelaterede kontakter og relationer. Dit netværk er i bund og grund opbygget af alle de personer du kender, alt fra familie og venner, til nuværende og gamle kollegaer, studiekammerater osv. Networking bruges dog generelt i en forretningsmæssig sammenhæng, og specifikt til det at snakke med nye mennesker, som man mener kunne være værdifulde at have kontakt til. Det er vigtigt både at være åben over for hvilke personer der kan tilbyde værdi for dig, og hvilken type værdi det kunne være. Man skal f.eks. ikke kun tænke i, hvem der kunne give adgang til et job her og nu, men også være åben for og opsøge mennesker blot for at få adgang til deres viden og erfaringer. Det kan så senere vise sig at præsentere nogle konkrete muligheder. Er du selvstændig eller har planer om det, så er networking endnu vigtigere end hvis du er ansat eller ledig. I små og mellemstore virksomheder er dine muligheder for at gro ofte defineret af hvad dit netværk kan tilbyde dig. Sørg for at være overvejet i din networking, altså brug din tid på netværk som har værdi for dig, men tænk også over hvordan du kan tilbyde dine kontakter værdi den anden vej. Der vil generelt være større chancer for at du kan drage fordele af dit netværk, hvis I kan skabe værdi for hinanden. Uanset hvad, så vil det altid være nemmere at lave forretning med mennesker som du allerede har mødt, kontaktet eller har anden relation til. Derfor er networking en aktivitet, da det kræver at man rækker ud og tager kontakt til folk man ikke kender. Det kan være angstprovokerende for nogle, men det er noget som man sagtens kan øve sig på og blive bedre til. Derudover er det vigtigt at holde ens relationer ved lige, og afsætte tid til at tage en kaffe med en gammel kollega, eller skrive til en studiekammerat. Man ved aldrig hvor den næste jobmulighed kommer fra.

Se definitionen

Nyledig

Går du fra lønmodtager eller studerende til at være ledig på arbejdsmarkedet, så er du nyledig, og her er der nogle vigtige skridt at tage. Først og fremmest skal du melde dig ledig på jobnet.dk, den første dag hvor du er ledig, altså ikke modtager løn eller har afsluttet uddannelse. På Jobnet skal du én gang om ugen bekræfte at du er jobsøgende, og du skal have lagt dit CV op senest tre uger efter at du har tilmeldt dig i jobcenteret. For at få dagpenge skal du herefter kontakte din A-kasse hvor du kan søge dagpenge. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du søge om kontanthjælp i et Socialcenter. Inden for tre uger vil du blive indkaldt til en samtale med din A-kasse, hvor du vil modtage al relevant information om din jobsøgning. Du vil også blive præsenteret for diverse muligheder og hjælp som A-kassen udbyder.

Se definitionen

Offshore arbejde

Det at arbejde ud fra kysten, altså ikke på fast landjord, kaldes offshore. Offshore arbejde i Danmark er enten arbejde i olie- eller gasindustrien, det vil ofte være på boreplatforme, eller på havvindmøller. Vil du arbejde offshore skal du have en ren straffeattest og en godkendt helbredsattest. Du vil oftest have en baggrund som ingeniør, maskinmester, elektriker, smed eller metalarbejder, dog kan ufaglærte også tages i overvejelse. Det kræver dog i mange tilfælde nogle specifikke certifikater og kurser at kunne arbejde offshore. Offshore arbejde er noget anderledes end arbejde på fast landjord, da du vil være udstationeret i længere perioder. Det er derfor vigtigt at din personlige situation tillader dette. Derudover er offshore arbejde forbundet med til tider lange vagter, fysisk begrænsede arbejdsforhold og internationalt samarbejde. Dertil er der som regel en del arbejde i højden, hvilket du også skal have maven til.

Se definitionen

Opsigelse

Opsigelse af dit job betyder at du stopper arbejde i din nuværende stilling, og kan både være motiveret fra egen eller arbejdsgivers side. Ved egen opsigelse er der ikke nogle bestemte regler for hvordan man skal opsige sin stilling, men har man været glad for sin tid på arbejdspladsen er det som regel en god idé at give en begrundelse og tage en dialog med arbejdsgiver vedrørende ens opsigelse. Uanset hvad kan det være en rigtig god idé at opsige sit job skriftligt, så misforståelser undgås. Det kunne indebære dato for opsigelse og fratrædelse, titel på stilling der opsiges, fuldt navn og underskrift, og som sagt en begrundelse hvis der er et positivt forhold til grunde for opsigelsen. Er det derimod arbejdsgiver som står for opsigelsen, er der en række krav til en opsigelse, i hvert fald hvis du er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Her er en skriftlig opsigelse et krav, og den skal indeholde navn og stilling på medarbejderen der opsiges, dato for opsigelsen, begrundelse, samt information om evt. tilbagelevering af udlånte materialer og muligheder for fratrædelsesaftale. Har du været ansat i mindre end ét år kan du dog godt opsiges uden saglig begrundelse og uden krav om godtgørelse.

Se definitionen

Opsigelsesvarsel

Et opsigelsesvarsel er en periode hvor en opsagt medarbejder stadig skal varetage sin stilling. Er det medarbejderen selv som opsiger sin stilling vil opsigelsesvarslet ofte være på én måned. Hvis det er arbejdsgiveren der har opsagt medarbejderen er der flere faktorer der spiller ind, såsom medarbejderens anciennitet. Som regel vil ens opsigelsesvarsel være specificeret i ansættelseskontrakten. Er dit opsigelsesvarsel på en måned og du opsiger den 18. september skal du altså arbejde til og med den 31. oktober.

Se definitionen

Personlige kompetencer

Dine personlige kompetencer er de egenskaber der knytter sig til hvem du er som menneske. Det er kompetencer som beskriver dit væsen, dine holdninger, væremåde og hvordan du arbejder. Er du kreativ eller analytisk, struktureret eller excentrisk, udadvendt eller selvstændig? Foretrækker du et arbejde med mulighed for at rejse, eller har du brug for en tryg og solid base? Svarene på spørgsmål som disse fortæller noget om din personlighed, og i dem alle ligger der forskellige kompetencer. Nogle personlige kompetencer, såsom at være engageret eller ambitiøs vil altid være vigtige for ens karriereliv, mens at det ikke er “bedre” at være god til at arbejde selvstændigt i forhold til at kunne arbejde i store teams. Den ene udelukker heller ikke den anden, og man vil som regel have nuancer af mange personlige kompetencer i sig. Det kan være godt at identificere sine personlige kompetencer, når man skal finde en egnet arbejdsplads. Derfor bruger virksomheder ofte personlighedstests til at kortlægge dine personlige kompetencer, men de er også værd at nævne i ens ansøgninger og CV, hvis man føler at de styrker ens profil i forhold til et specifikt jobopslag.

Se definitionen

Personlighedstest

Forskellige mennesker har forskellige kompetencer og præferencer, og for at finde den bedst egnede medarbejder til en given stilling, så bruger mange virksomheder personlighedstest til at danne sig et overordnet billede af ansøgere. Der findes mange forskellige personlighedstests, men alle sammen indebærer at du skal besvare nogle spørgsmål, hvorfra der udledes en generel persontype. Ofte vil det indebære nogle scenarier som du skal forholde dig til hvordan du ville håndtere, eller spørgsmål om dine præferencer på en arbejdsplads. Der kan også være et socialt aspekt i testen, for at finde ud af om du vil passe ind i arbejdsmiljøet. Som sagt bruges personlighedstests ofte ved ansættelse af nye medarbejdere, men det kan også være en måde som jobsøgende at forstå sine egne ønsker og egenskaber.

Se definitionen

Rekruttering

Når der i en virksomhed opstår et behov for en ny medarbejder starter de en rekrutteringsprocess, hvilket er en række skridt mod at ansætte en ny medarbejder til en bestemt stilling. Rekruttering kan enten varetages af ledere, en HR-afdeling eller et rekrutteringsbureau, og kan foregå internt, hvor man leder efter medarbejder som allerede er ansat i virksomheden, eller ekstern, hvor man leder efter kandidater ude for virksomheden. Det er forskelligt hvordan virksomheder bærer sig ad med at rekruttere, men som regel vil det begynde med at de opretter en jobannonce og publicerer den på websites såsom Jobindex og Arbejd.com. Af de bedst kvalificerede ansøgere bliver der ofte indkaldt 4-8 kandidater, som kommer til en jobsamtale. I nogle tilfælde laves der endnu en samtalerunde med færre kandidater, og herimellem kan der være personlighedstest og/eller færdighedstest involveret. I sidste ende udpeges én kandidat som virksomheden vælger at forhandle kontrakt med. Rekrutteringsprocessen er som sagt forskellig fra virksomhed til virksomhed, og afhænger både af virksomhedens størrelse, stillingen og antallet af ansøgere og kandidater.

Se definitionen

SU vs. studiejob

Der er en grænse for hvad du må tjene ved siden af din SU, og det beløb kaldes et “årsfribeløb”. Tjener du altså mere end dit årsfribeløb, som består af 12 “månedsfribeløb”, så modtager du et krav om at betale SU tilbage. Det kan derfor være vigtigt at have styr på sin egenindkomst, og ens årsfribeløb. Du kan beregne dit årsfribeløb på su.dk, hvor du også kan se i hvilke tilfælde at der gælder specielle regler; f.eks. hvis du har et barn under 18 år. Det er også muligt at fravælge SU i en periode for at hæve dit årsfribeløb, og dermed undgå at skulle betale SU tilbage. Er du aktiv studerende på en ungdomsuddannelse er det laveste månedsfribeløb i 2021 på 9.069 kr. per måned, mens at det er 13.711 kr. på videregående uddannelser.

Se definitionen

SU-klip

Det antal af SU udbetalinger du kan få som studerende på en videregående uddannelse er opdelt i SU-klip, hvor én måneds SU svarer til ét klip. Som hovedregel så har du 70 SU-klip, hvilket svarer til SU til seks studieår (5 år og 10 måneder). Når du starter din uddannelse tildeles du det antal klip som svarer til den normerede studietid på den pågældende uddannelse. Udskyder du din uddannelse grundet sygdom eller andre særlige årsager, er det mulige at søge om tillæg af klip.

Se definitionen

Skattekort

Hovedkort, bikort og frikort hedder under en samlet betegnelse et skattekort, og styrer beskatningen af dine indtægter. Når du arbejder i Danmark skal du betale skat til staten, og hvilken trækprocent der skal være på dine indtægter bliver afgjort ud fra hvilket kort du bruger til det. Alle danskere må hvert år tjene et vist beløb uden at skulle betale skat. Hvis du ikke tjener over dette beløb, så skal du bruge dit frikort. Det beløb du kan tjene uden at betale skat er forskelligt fra person til person, da det afhænger af dine fradrag, hvilket igen afhænger af flere personlige forhold. Tjener du over det beløb, får du ikke et frikort, men et hovedkort og et bikort. Du skal selv fortælle din arbejdsgiver hvilket skattekort de skal bruge til at udbetale din løn, og det kan være vigtigt at forstå forskellen. Dit hovedkort skal du bruge til din største indtægt, da det er her dine afdrag er at finde. Det er altså inklusiv det beløb du må tjene skattefrit hvert år, så der bliver kun trukket skat af det beløb der går ud over det skattefrie. Har du flere indtægter på dit hovedkort kan du derfor ende med at betale for lidt i skat, og ende med at skulle betale en hel masse tilbage ved din årsopgørelse. Har du flere indtægter (f.eks. får du SU og har et studiejob ved siden af), så kan du bruge dit bikort, hvor der bliver trukket fuld skat af de indtægter. Al information om dine skattekort og skatteoplysninger finder du i din forskudsopgørelse, på https://www.tastselv.skat.dk.

Se definitionen

Strategisk

At være strategisk betyder at du er god til at se tingene i et større perspektiv og kan lægge konkrete planer frem i tiden. Som det ligger i ordet, så handler det om at kunne planlægge, men også udføre, en strategi med et opnåeligt mål i sigte. Det indebærer også at være forudseende og kunne se hvor en branche eller virksomhed bevæger sig hen. Nogle brancher, f.eks. inden for IT, kan have meget skiftende trends og blive påvirket af hastigt udviklende teknologi. Her er der brug for strategisk tænkende medarbejdere, der sørger for at en virksomhed ikke falder bagud i forhold til konkurrenterne.

Se definitionen

Struktureret

Strukturerede mennesker holder af organisering og faste strukturer i deres arbejde og hverdag. Der er mange måder at arbejde struktureret på, men generelt handler det om at have orden og en bestemt måde at udføre opgaver på. Nogle stillinger kræver en meget struktureret medarbejder, f.eks. hvis man arbejder som revisor eller sekretær.

Se definitionen

Supplerende dagpenge

I tilfælde af at du arbejder mindre end 37 timer om ugen, så kan du muligvis få udbetalt supplerende dagpenge. Arbejder du deltid, eller mindre end 37 timer om ugen kan du få dagpenge for de resterende timer. De specifikke regler er, at du højst kan få dagpenge for 160,33 timer om måneden, og minimalt for 14,8 timer om måneden. Du kan derudover højst få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er din A-kasse der beregner dine supplerende dagpenge. Så hvis du arbejder 100 timer på en måned, så kan du modtage 60,33 timers supplerende dagpenge, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du kun deltidsforsikret, så kan du modtage 30 timers supplerende dagpenge.

Se definitionen

Søgnehelligdage

Søgnehelligdage er de helligdage som lægger sig på en hverdag. På trods af hvad mange tror, så er Søn- og helligdage ikke det samme som søgnehelligdage, og det er vigtigt at kende forskellen. Søgnehelligdage indbefatter altså ikke søndage, men derimod helligdage såsom Langfredag og Skærtorsdag, som altid ligger på en hverdag. Falder 1. og 2. juledag, samt Nytårsdag på en hverdag i et givent år, så vil de også være søgnehelligdage. I fh.t. løn på søgnehelligdage afhænger det af et par ting. Er du fastlønnet, så skal du stadig have din fulde månedsløn udbetalt, selvom at du effektivt arbejder færre dage pga. søgnehelligdage. Din arbejdsgiver må heller ikke tvinge dig til, at arbejde de mistede timer på et andet tidspunkt. Er du derimod timelønnet, så mister du i realiteten de timer som ellers havde ligget på en søgnehelligdag, og det er der i princippet ikke noget at gøre ved. Varetager du et arbejde der kræver, at du arbejder søgnehelligdage, så vil det være din overenskomst, der afgør hvad din kompensation er. Er man ikke på overenskomst, så skal det aftales på forhånd, hvad det vil koste, at du arbejder på søgnehelligdage.

Se definitionen

Tidsbegrænset stilling

En tidsbegrænset stilling er en ansættelse hvor du fra begyndelsen kender din slutdato i stillingen. En tidsbegrænset ansættelse skal have en saglig begrundelse, f.eks. at du erstatter en anden medarbejder imens denne er på orlov, eller at virksomheden har ekstra midler i den afgrænsede periode. Det er derimod ikke en saglig årsag hvis arbejdsgiveren er i tvivl om hvorvidt der er behov for arbejdskraft på længere sigt. Er du ansat i en tidsbegrænset stilling har du krav på de samme vilkår og goder som de fastansatte på arbejdspladsen, i den tid hvor du er ansat. Det er også muligt at tage imod en forlængelse eller en ny tidsbegrænset stilling, så længe at de samme krav er opfyldt.

Se definitionen

Timelønnet

Som timelønnet får du løn for det antal timer som du arbejder. Modsat en fuldtidsansat, så afhænger din løn af et varierende antal timer som du arbejder. Det vil ofte være i stillinger hvor arbejdstiderne er mere fleksible, eller skiftende, og der er et varierende behov for arbejdskraft. I udgangspunktet har du ret til en timeløn der svarer til den, som de fastansatte får på samme arbejdsplads. Feriepenge bliver beregnet ud fra din løn, og udbetales via feriekort. Der gælder forskellige regler for timelønnede alt efter din overenskomst, og om den er offentlig eller privat. Under offentlig overenskomst kan du kun være timelønnet i meget kort tid, som regel én måned, hvorefter at du har krav på månedsløn, pension m.m. Under privat overenskomst er det mere varierende, så sørg for at tale med din fagforening om dine omstændigheder.

Se definitionen

Ufaglært

Har du ikke færdiggjort en uddannelse udover den almene skolegang, så er du ufaglært. Ufaglært står i kontrast til at være faglært hvilket betyder at du er uddannet indenfor dit fag. Udtrykket stammer fra det gamle lærningesystem, hvor en ufaglært ikke havde stået i lære ved en mester. I dag kræver de fleste jobs en form for uddannelse, men i princippet kan en ufaglært ansættes på samme vilkår og løn som en faglært. Betegnelserne bruges stadig oftest inden for håndværks-, handel-, service-, og industrifagene.

Se definitionen

Ungarbejder

Unge under 18 år bliver som regel kategoriseret som ungarbejdere, og der gælder særlige regler for ansættelse af børn og unge. Skoleelever under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Derudover må unge under 18 generelt ikke arbejde med diverse stoffer med risici, store løft eller med maskiner som bestemmer arbejdstempoet. Der er flere begrænsninger for arbejdstiderne som børn og unge under 18 må arbejde i, samt hvor mange timer de må arbejde. Det afhænger både af alder, men også hvorvidt de går i skole. Se alle de specifikke regler på Arbejdstilsynets hjemmeside, at.dk.

Se definitionen

Uopfordret ansøgning

Har en virksomhed ikke et specifikt jobopslag, men du har interesse i at arbejde for dem, så kan du sende en uopfordret ansøgning. Helt konkret er en uopfordret ansøgning lige netop en ansøgning, som ikke er møntet på en jobannonce. Det kan måske virke nervepirrende eller totalt umulige at få noget ud af, men det er bestemt ikke tilfældet. Er der udfordringer ved at søge uopfordret? Ja, uden tvivl. Du skal nemlig ramme et behov som virksomheden måske endnu ikke føler, eller illustrere det for dem, og derefter blive fundet egnet til at opfylde det behov. Fordelene er til gengæld at du viser at du er engageret og allerede vil være i virksomhedens arkiv og tanker, skulle et pludseligt behov opstå. Endnu en fordel er, at du selv kan vælge de, for dig, mest interessante virksomheder, og give ansøgningen din helt egen vinkel. Da der ikke er noget udgangspunkt for ansøgningen, så er det op til dig hvor du lægger fokus. Vigtigst af alt er det, at du viser og forklarer din motivation for netop denne virksomhed. Nogle virksomheder giver mulighed for uopfordrede ansøgninger på deres hjemmeside, hvilket ofte er tilknyttet noget kontaktinformation. Er der ikke det tilgængeligt, så må man grave lidt ned, og finde en mail på en i firmaet som ville give mening at skrive til. Det kan både være en længere ansøgning, men også bare en kort besked med et vedhæftet CV. I nogle tilfælde kan det også fungere godt at bede om en snak over telefonen, eller at møde op og aflevere sit CV fysisk. Uagtet, så kan det aldrig skade at vise motivation ved at sende en uopfordret ansøgning.

Se definitionen

Videoansøgning

En videoansøgning er en meget kort video, hvor du introducerer dig selv og din professionelle profil, som supplement til dit cv og en skriftlig ansøgning. Formålet med en videoansøgning er at arbejdsgiveren hurtigt kan få et indtryk af hvem du er som person, og få sat ansigt på, på en måde som et billede ikke kan. Sørg for at hold det kort, dvs. allerhelst under ét minut, og gør indholdet så konkret som muligt. Sæt et personligt fokus i videoen, altså fortæl hvem du er og hvad din motivation er for at søge stillingen. Fremhæv et par personlige og faglige kompetencer, og hvorfor at de giver mening for arbejdsgiveren. Afslut med at foreslå videre kontakt. Udover indholdet, så er det vigtigt at videoen er af god kvalitet. Optag videoen et stille sted, og sørg for at der er godt lys, så man kan se dit ansigt. Tænk allerhelst over hvilken baggrund der er, og vælg en påklædningen du finder passende og er komfortabel i. Og husk at tal tydeligt og i et tempo der ikke virker forhastet. Brug gerne noget tid på at redigere din video; der findes flere gratis muligheder for det, bare søg på nettet!

Se definitionen

Vikar

En vikar er en ansat som ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår, som regel i en tidsbegrænset stilling. Som vikar kan du både være ansat i en virksomhed i en bestemt periode, eller være ansat i et vikarbureau og være udsendt til en virksomhed derigennem. En vikarstilling kan som nævnt være tidsbegrænset, hvor du er ansat til en bestemt dato, som skal stå i din kontrakt. Det kan dog også være bestemt ud fra en opgave, hvor din ansættelse så slutter sammen med opgaven. Her skal det gerne indgå i kontrakten hvad der definerer at opgaven er løst, og hvornår man regner med at opgaven er løst. Vikarer vil også ofte være ansat i stedet for en anden medarbejder, f.eks. pga. orlov eller barsel, og i det tilfælde kan et vikariat vare indtil at den medarbejder kan vende tilbage. Som vikar er man sikret de samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling. Der gælder dog stadig de gængse regler for hvor lang tid du skal have været ansat, for at have ret til pension, feriefridage, løn under barsel m.m. Arbejder du i et vikarbureau er det bureauets ansvar at du er sikret de samme vilkår som de fastansatte i den virksomhed du udsendes til. Det er til gengæld den virksomhed som du er udsendt til, som har ansvaret for din adgang til de samme goder som de fastansatte. Det kan f.eks. være madordninger eller transport.

Se definitionen

Vikar regler i fh.t. dagpenge

Er du ledig og får dagpenge kan du godt tage imod et job som vikar, men der er nogle specielle regler i fh.t. dagpenge som du skal være opmærksom på. Får du et vikarjob på fuldtid (37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede eller 30 timer om ugen for deltidsforsikrede), vil dine arbejdstimer blive fradraget i dine dagpenge. Du bruger altså færre dagpenge timer i den måned. Er dit vikariat mere end 14 dage skal du afmelde dig jobcentret, og så melde dig som ledig igen når det slutter, hvis du ønsker at søge om dagpenge igen. Får du et vikarjob på deltid, så kan du søge om supplerende dagpenge.

Se definitionen

Vikarbureau

Et vikarbureau er en organisation som lever af at matche arbejdere med virksomheder, specifikt til midlertidige stillinger. Der findes både et offentligt vikarbureau samt flere private bureauer. Et vikarbureau har ansvaret for mange af dine vilkår og rettigheder som vikar. F.eks. skal de betale dig g-dage for hver dag du er hjemme og er ledig, hvis du har arbejdet minimum i 74 timer på en måned, hvor du har været tilknyttet det pågældende vikarbureau. At arbejde som vikar kan sagtens være en måde at opsøge fastansættelse, og et vikarbureau kan hjælpe dig med at finde fremtidige arbejdspladser, dog altid gennem umiddelbart midlertidige stillinger. De private vikarbureauer er som regel specialiserede til et bestemt fag eller branche, hvorfor at det er vigtigt at researche på de forskellige vikarbureauer og vælge det der passer dig bedst. Når du er tilknyttet et vikarbureau er det vigtigt løbende at du opdaterer dit CV, for konstant at holde dig relevant, og tiltrække flest mulige vikariater.

Se definitionen

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et ophold i en virksomhed, med henblik på at afklare og udvikle dine kompetencer som ledig. Som ledig vil du muligvis komme i aktivering via. dit jobcenter, og her er en af mulighederne altså at komme i praktik ved en virksomhed. Det er primært personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud, som får brug for virksomhedspraktik. Dog kan det sagtens vise sig at et praktikforløb leder til et fuldtidsjob. Formålet er dog udvikling af dine kompetencer, og konkrete mål skal aftales på forhånd med virksomheden. Det er et validt formål at praktikken kvalificerer og klargør dig til en ansættelse i virksomheden. Varigheden af et virksomhedspraktikforløb er ofte kortvarigt, normalt op til én måned, men afhænger af det forhåndsbestemte formål og den lediges situation. Om en virksomhed er egnet til virksomhedspraktik er op til jobcenteret, og forløbet skal ligeledes planlægges og godkendes ved jobcenteret.

Se definitionen
Viser
10
af
200
resultater
Illustration af mand der hamrer forkert

Vi kunne ikke finde dette begreb

Men vi tilføjer løbende nye. Hold dig opdateret her på vores Facebook-side.