• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Fleksjob

Hvad betyder det?

Kan du ikke varetage et normalt arbejde grundet fysiske eller psykiske udfordringer, så kan du blive ansat enten privat eller offentligt i et fleksjob. Fleksjob er arbejde som er tilrettelagt netop din arbejdsevne. Det er som regel på nedsat tid, og kan have fysiske eller psykiske skånehensyn. For at få bevilliget et fleksjob er det kommunen som skal vurdere dig egnet til at kunne modtage et fleksjob. Kommunen bidrager derudover også til din løn som ansat i et fleksjob. Der er nogle basale kriterier som skal opfyldes for at du kan bevilges fleksjob: Du skal være under pensionsalderen Du skal have varig og væsentlig nedsat arbejdsevne Du skal have undersøgt alle muligheder for at opnå en normal ansættelse Du må ikke modtage førtidspension Ved 5 år i ansættelse i et fleksjob skal kommunen revurdere dit behov for at være i fleksjob. Vurderes du fortsat egnet til ordningen kan du fortsætte i samme job, og er du over 40 år kan kommunen i nogle tilfælde vurdere, at du kan få permanent fleksjob, hvis din nedsatte arbejdsevne ikke ser ud til at forsvinde.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Deltid

Arbejder du mindre end 30 timer hos den virksomhed hvor du er ansat, er du i udgangspunktet deltidsansat. Antallet af timer kan være afregnet på ugentlig, månedlig eller årlig basis. Deltidsjobs er i bund og grund ikke anderledes fra fuldtidsjobs, bortset fra det antal timer som du forventes at arbejde. Derfor er det også vigtigt at vide, at der findes en deltidslov som sikrer dig vilkår på linje med en sammenlignelig fuldtidsansat, er du deltidsansat. Hvis en fuldtidsansat arbejder 37 timer om ugen, og du med samme stilling som deltidsansat arbejder 20 timer om ugen, så har du ret til samme løn relativt set, altså den samme timeløn. Der er dog undtagelser ved overarbejde og bonusser. Du kan opleve at få din fuldtidsansættelse nedsat til deltid, hvis der er en relevant forklaring hos virksomheden, f.eks. nedgang i produktion, men du skal i så fald have samme varsel som ved opsigelse, f.eks. tre måneder før ændringen. Du kan ikke blive opsagt fordi at du spørger om at kunne arbejde deltid, men hvis du først ændrer din fuldtidsansættelse til deltid, har du ikke ret til at vende tilbage til din fuldtidsansættelse, medmindre det er aftalt med din arbejdsgiver og skrevet ind i din kontrakt. Det er muligt at tage et deltidsjob og få udbetalt supplerende dagpenge, dog med det krav at du skal kunne sige op og starte fuldtid i et andet arbejde med én dags varsel. Tal grundigt med din A-kasse før at du tager et deltidsjob, for at være sikker på at du kan være sikret supplerende dagpenge.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021