• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Virksomhedspraktik

Hvad betyder det?

Virksomhedspraktik er et ophold i en virksomhed, med henblik på at afklare og udvikle dine kompetencer som ledig. Som ledig vil du muligvis komme i aktivering via. dit jobcenter, og her er en af mulighederne altså at komme i praktik ved en virksomhed. Det er primært personer, der har vanskeligt ved at opnå eller fastholde job på normale vilkår eller med løntilskud, som får brug for virksomhedspraktik. Dog kan det sagtens vise sig at et praktikforløb leder til et fuldtidsjob. Formålet er dog udvikling af dine kompetencer, og konkrete mål skal aftales på forhånd med virksomheden. Det er et validt formål at praktikken kvalificerer og klargør dig til en ansættelse i virksomheden. Varigheden af et virksomhedspraktikforløb er ofte kortvarigt, normalt op til én måned, men afhænger af det forhåndsbestemte formål og den lediges situation. Om en virksomhed er egnet til virksomhedspraktik er op til jobcenteret, og forløbet skal ligeledes planlægges og godkendes ved jobcenteret.

Sidst opdateret
October 12, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Jobafklaringsforløb

Har du været på sygedagpenge, ikke længere er berettiget, men er stadig ude af stand til at arbejde pga. egen sygdom, så har du ret til et jobafklaringsforløb. Hvis du oplever sygdom på egen krop, som har gjort dig ude af stand til at arbejde, så har du ret sygedagpenge i op til 22 uger inden for 9 måneder. Herefter kan du ikke længere modtage sygedagpenge, men gør din sygdom stadig at du ikke kan arbejde, så har du ret til et jobafklaringsforløb. Under et jobafklaringsforløb vil du få en såkaldt ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælp. Jobafklaringsforløbet sker gennem dit jobcenter, og formålet er reelt set at give dig de bedste betingelser for at kunne komme tilbage i arbejde eller uddannelse efter dit sygdomsforløb. Derfor er der fokus på kompetenceudvikling, og der vil ske løbende vurderinger af din evne til at arbejde. Det kan indebære virksomhedspraktik, job med løntilskud, vejledning- og opkvalificeringsforløb, støtte fra en mentor, eller andre indsatser der kan hjælpe dig videre. Du kan også godt være i et jobafklaringsforløb i tilfælde af at du fortsat er ansat hos en arbejdsgiver. Målet er så at få dig hurtigst muligt tilbage til dig arbejde, og vil ske i samarbejde med din arbejdsgiver. Et jobafklaringsforløb kan maksimalt løbe i to år, og er du ikke fuldt arbejdsdygtig efter de to år, så vurderes det om du er egnet til et ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Jobsøgningsstrategi

Når du er ledig og søger job, så er det utroligt vigtigt at være struktureret, motiveret og have en overordnet strategi for hvordan man tilgår jobsøgningen. Det handler nemlig ikke bare om, at man skal finde et job. Det handler om at man skal finde det rigtige job, og det har man lige præcis tid til at finde ud af, hvad er, når man er ledig. Det kan både være hårdt at være jobsøgende, da man vil opleve afslag og nederlag, og det kan være svært at finde motivation. En måde hvorpå at man bedst muligt tackler den udfordring det er at søge arbejde, er ved at lægge en plan. Se det som et arbejde, hvor du har tidspunkter på dagen hvor du søger, og sætter deadlines og krav til din søgning, f.eks. hvor mange jobsamtaler du vil komme til på en måned. Derudover er det en god idé at starte ud med at brainstorme på dine drømmejobs, kortlægge dine faglige og personlige kompetencer, samt skrive ned hvilke værdier du vægter højt når du skal vælge en arbejdsplads. På den måde kan du find en balance mellem hvad du drømmer om og hvad der er realistisk, og på den måde være klar over hvad du søger. Husk at hold øje med hvad din fagforening og a-kasse tilbyder af hjælp, for der vil ofte være ressourcer, events, workshops m.m. fokuseret på netop at skabe din egen jobsøgningsstrategi.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Jobcenter

Er du ledig så skal du tilknyttes et jobcenter i din kommune, hvilket vil være din base gennem jobsøgningen. Når du først bliver ledig så skal du melde dig som ledig i det kommunale jobcenter, for at du kan få dagpenge, og at de kan hjælpe dig med at finde job. Jobcenteret står for aktivering, hvilket er forskellige tiltag, såsom job med løntilskud eller virksomhedspraktik. De kan også hjælpe med videreuddannelse og opkvalificering, hvis det øger dine muligheder for job i fremtiden. Når du er ledig og tilmeldt et jobcenter, vil du blive kaldt ind til samtale løbende, og en vejleder vil guide dig i de krav der er for at få dagpenge. Hos din vejleder kan du også få hjælp til hvordan man laver en god jobansøgning, eller til at gøre dit CV mere attraktivt for arbejdsgivere. Jobcenteret er til gengæld ikke ansvarlig for at udbetale dine dagpenge; det er din A-kasse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021