• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Arbejdsskade-forsikring

Hvad betyder det?

En arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for alle erhvervsdrivende, som er møntet til skader eller sygdom forårsaget af arbejdsforhold eller ulykke på arbejdspladsen. Forsikringen dækker altså den type af skade eller sygdom som kan bevises at være relateret til dit arbejde. Læs mere om arbejdsskader her. Som sagt så er arbejdsskadeforsikring lovpligtigt. Dvs. at hvis du har et firma som er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så skal du være arbejdsskadeforsikret, også selvom du er den eneste medarbejder. I princippet skal al beskæftiget medhjælp være forsikret, dog er privatpersoner der beskæftiger medhjælp i under 400 timer i et kalenderår ikke underlagt dette lovkrav. Offentlige instanser, såsom kommuner og staten forsikrer sig selv, og er dermed heller ikke underlagt den lovpligtige forsikring. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt op i to dele - en til ulykker og en til erhvervssygdomme, og de skal købes separat. Ulykkesdelen kan købes i diverse forsikringsselskaber, hvorimod erhvervssygdomme skal forsikres gennem Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring (AES).

Sidst opdateret
October 13, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdsskade

En ulykke på arbejdet eller sygdom som er udviklet på grund af dit arbejdsmiljø kan blive godkendt som værende en arbejdsskade. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade på dig, som sker pludseligt eller inden for fem dage. Det kan f.eks. være en håndværker som får sin finger skåret af under arbejde. Erhvervssygdomme kan også kvalificeres til at være arbejdsskader, hvis de vurderes til at have en direkte sammenhæng med dit arbejde. De kan både være grundet kortere og længere påvirkninger. Et eksempel kunne være en fabriksmedarbejder der får en sygdom pga. at have arbejdet nær giftige kemikalier. Det kan dog også være psykiske sygdomme, som kan bevises at have direkte relation til dårlige arbejdsforhold. Hvis du tror at du har en lidelse der kan kategoriseres som en arbejdsskade, er det vigtigt at du eller din arbejdsgiver indberetter det hurtigst muligt. Det vil i første omgang være dit arbejdes forsikringsselskab der vurderer skaden, og hvis du er uenig i deres skøn, så står Arbejdsmarkedets Erhvervssikring klar til at behandle din sag.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø beskriver både de fysiske, sociale og psykiske forhold på en arbejdsplads. Det er den generelle trivsel ved at gå på arbejde som arbejdsmiljøet definerer. Det indebærer altså de fysiske faciliteter, dvs. plads på et kontor, adgang til toilet, indeklima osv. Det indebærer også de sociale rammer som er på din arbejdsplads, f.eks. hvordan der kommunikeres medarbejdere iblandt, eller om der er tiltag som højner det sociale miljø. Det kunne være ved at have en fredagsbar i ny og næ for medarbejderne, eller at du kommer på teambuilding med dine kollegaer. Til sidst er den psykiske trivsel også vigtig for arbejdsmiljøet. Det er meget vigtigt at føle sig tryg på sit arbejde hver dag, og at vide sig sikker på at der tages hånd om problemer, som f.eks. stress, hvis det en dag skulle ramme dig. Hvad der præcist definerer et godt arbejdsmiljø for dig, det ved du bedst, og at finde en arbejdsplads der passer din forståelse af et godt arbejdsmiljø er utroligt vigtigt.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Fagforening

En fagforening er en organisation, som er din hjælp i alle eventuelle problemer du måtte opstå mellem dig og din arbejdsgiver. Udover at assistere dig i konflikter, det kunne være vedr. arbejdsforhold, afskedigelse eller juridiske sager, mellem dig og din arbejdsgiver, så er fagforeningerne også de organisationer som forhandler overenskomster med staten. Fagforeningen vil altid forsøge at sikre sine medlemmer de bedste arbejdsvilkår, og de overenskomster de forhandler påvirker alle i den berørte branche. Står du til gengæld i en konflikt med din arbejdsgiver, så kræver det at du er medlem for at få hjælp fra en fagforening. Din fagforening er også til rådighed i sager om arbejdsskader. På mange arbejdspladser vil der være en såkaldt tillidsrepræsentant, som er bindeleddet mellem medlemmer og fagforening.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021