• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Arbejdsskade

Hvad betyder det?

En ulykke på arbejdet eller sygdom som er udviklet på grund af dit arbejdsmiljø kan blive godkendt som værende en arbejdsskade. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade på dig, som sker pludseligt eller inden for fem dage. Det kan f.eks. være en håndværker som får sin finger skåret af under arbejde. Erhvervssygdomme kan også kvalificeres til at være arbejdsskader, hvis de vurderes til at have en direkte sammenhæng med dit arbejde. De kan både være grundet kortere og længere påvirkninger. Et eksempel kunne være en fabriksmedarbejder der får en sygdom pga. at have arbejdet nær giftige kemikalier. Det kan dog også være psykiske sygdomme, som kan bevises at have direkte relation til dårlige arbejdsforhold. Hvis du tror at du har en lidelse der kan kategoriseres som en arbejdsskade, er det vigtigt at du eller din arbejdsgiver indberetter det hurtigst muligt. Det vil i første omgang være dit arbejdes forsikringsselskab der vurderer skaden, og hvis du er uenig i deres skøn, så står Arbejdsmarkedets Erhvervssikring klar til at behandle din sag.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdsskade-forsikring

En arbejdsskadeforsikring er en lovpligtig forsikring for alle erhvervsdrivende, som er møntet til skader eller sygdom forårsaget af arbejdsforhold eller ulykke på arbejdspladsen. Forsikringen dækker altså den type af skade eller sygdom som kan bevises at være relateret til dit arbejde. Læs mere om arbejdsskader her. Som sagt så er arbejdsskadeforsikring lovpligtigt. Dvs. at hvis du har et firma som er et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så skal du være arbejdsskadeforsikret, også selvom du er den eneste medarbejder. I princippet skal al beskæftiget medhjælp være forsikret, dog er privatpersoner der beskæftiger medhjælp i under 400 timer i et kalenderår ikke underlagt dette lovkrav. Offentlige instanser, såsom kommuner og staten forsikrer sig selv, og er dermed heller ikke underlagt den lovpligtige forsikring. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er delt op i to dele - en til ulykker og en til erhvervssygdomme, og de skal købes separat. Ulykkesdelen kan købes i diverse forsikringsselskaber, hvorimod erhvervssygdomme skal forsikres gennem Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring (AES).

Se definitionen
Sidst opdateret
October 13, 2021

Arbejdsforhold

Arbejdsforhold er en samlet betegnelse for de vilkår du som ansat har på en arbejdsplads. Det er alt fra arbejdsmiljø, til arbejdstid, til aflønning. Ved gode arbejdsforhold er du sikret en god og fair løn, ansvarsområderne er organiseret og uddelt på en måde hvor alle er tilfredse, omgivelserne er behagelige og ikke skadelige for dig, arbejdstiden er rimelig, og der er en god balance i magtforholdet mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Hvis arbejdsforholdene ikke lever op til ens forventninger, skal man først tage en snak med arbejdsgiveren omkring det, men hvis det ikke løser problemet, er det her at din fagforening står til rådighed.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Fagforening

En fagforening er en organisation, som er din hjælp i alle eventuelle problemer du måtte opstå mellem dig og din arbejdsgiver. Udover at assistere dig i konflikter, det kunne være vedr. arbejdsforhold, afskedigelse eller juridiske sager, mellem dig og din arbejdsgiver, så er fagforeningerne også de organisationer som forhandler overenskomster med staten. Fagforeningen vil altid forsøge at sikre sine medlemmer de bedste arbejdsvilkår, og de overenskomster de forhandler påvirker alle i den berørte branche. Står du til gengæld i en konflikt med din arbejdsgiver, så kræver det at du er medlem for at få hjælp fra en fagforening. Din fagforening er også til rådighed i sager om arbejdsskader. På mange arbejdspladser vil der være en såkaldt tillidsrepræsentant, som er bindeleddet mellem medlemmer og fagforening.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021