• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Feriepenge

Hvad betyder det?

Alle ansatte i danske virksomheder har ret til betalt ferie, og har du ikke ferie med løn, så har du i stedet ret til feriepenge. Feriepenge optjenes i kalenderåret, altså 1. januar til 31. december, og skal bruges i det efterfølgende ferieår, som går fra 1. maj til 31. april. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned i arbejde. Dvs. at man kan have ret til op til 25 dages betalt ferie på ét år. Har du optjent 25 dages ferie fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, så skal du have udbetalt dine feriepenge i perioden, og har ret til ferie, i perioden 1. maj 2021 til 31. april 2022. Er du fuldtidsansat vil du i mange tilfælde få din normale løn under ferie med 1% i ferietillæg. Det kræver at du har ret til fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie søgnehelligdage, og har mere end 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver. Er du timelønnet beregnes feriepenge på 12,50% af din ferieberettigede løn. Du vil løbende blive beskattet på dine feriepenge, og nettobeløbet overføres til Feriekonto. Når du skal afholde ferie, skal det meddeles til Feriekonto, som så udbetaler pengene. Det er muligt at få udbetalt feriepenge fra et tidligere arbejde, hvis du vil holde ferie og endnu ikke har optjent feriepenge på dit nye arbejde. Uanset hvad, så har du ret til 5 ugers ferie på et år, i hvert fald ubetalt.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Ferieloven

Alle danske lønmodtager har ret til betalt ferie, og reglerne for dette er bestemt gennem ferieloven. Det betyder, at du som ansat har en garanti på, at dine betingelser for afholdelse og betaling af ferie, som minimum lever op til ferielovens kriterier, for ellers er aftalen nemlig ikke gyldig. Ferieloven sikrer dig som medarbejder retten til mindst 25 dages ferie pr. ferieår, dvs. 5 hele uger. Du optjener retten til betalt ferie løbende i din ansættelse, hvor en måneds arbejde giver dig ret til 2,08 betalte feriedage. Ferien optjenes under ansættelse i kalenderåret, altså 1.januar til 31. december, og skal bruges i perioden 1. maj til 31. april. Har du eksempelvis optjent betalt ferie fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, skal den bruges i perioden mellem 1. maj 2021 til 31. april 2022. Det er muligt, efter aftale med arbejdsgiver, at den betalte ferie kan rykkes videre til næste ferieår. Som fuldtidsansat vil du som regel få udbetalt din normale løn under ferie, med et 1% ferietillæg. Det kræver, at du har ret til fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie søgnehelligdage og at du har mindst 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver. Det vil de fleste fuldtidsansættelser have, i modsætning til timelønnede. Som timelønnet har du også ret til betalt ferie, men dette vil ske gennem feriepenge. Din ferie skal som nævnt afholdes i ferieåret, hvilket løber fra 1. maj til 31. april. Din ferie er delt op i hovedferie og restferie. Du har ret til at afholde mindst 15 dages ferie i perioden for hovedferie, hvilket er 1. maj til 30. september. Har du optjent mindre end 15 dages ferie, så gælder de alle som hovedferie. Det er muligt at aftale mere fleksible omstændigheder for din ferie med din arbejdsgiver, så sørg for at skabe en dialog omkring din ferie, hvis der er noget du er i tvivl om. Ferieloven vil dog altid være gyldig, for at sikre dine rettigheder til ferie som medarbejder.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Feriedagpenge

Har du ikke ret til feriepenge eller ferie med løn, eller er du helt eller delvist ledig, så har du muligvis ret til at modtage feriedagpenge. Feriedagpenge udbetales af A-kasser og kræver derfor, at du er medlem. Derudover skal du have afholdt al eventuel optjent ferie med løn eller feriepenge, før at feriedagpenge kan udbetales, og du skal selvfølgelig holde ferie. Er du ledig, skal du stå til rådighed på arbejdsmarkedet, dvs. at du ikke kan være på barsel eller orlov. Er du studerende eller selvstændig erhvervsdrivende har du ligeledes ikke ret til feriedagpenge. Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark, og du skal melde din ferie hos dit lokale jobcenter senest to uger før din ferie. Er du i tvivl om hvorvidt du har ret til feriedagpenge, eller hvordan din optjening fungerer, så skal du tage kontakt til din A-kasse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021