• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Freelance

Hvad betyder det?

Freelancearbejde er en selvstændig erhvervsdrivende som påtager sig en arbejdsopgave for en virksomhed uden at blive ansat. At være freelancer indebærer, at du selv sørger for at finde opgaver hos virksomheder, hvor du bliver betalt for at udføre en bestemt opgave eller et stykke arbejde. Som freelancer sætter du selv dine arbejdsvilkår og forhandler løn pr. opgave eller er timelønnet, efter aftale med den virksomhed du modtager arbejdsopgaven fra. En vigtig disciplin som freelancer er, at kunne udforme præcis og klare kontrakter i samarbejde med virksomheder. Har I aftalt en fast pris for udførelsen af en opgave, skal det være tydeligt hvilke kriterier opgaven indebærer, så du ikke ender med at lave arbejde udover hvad der egentlig står i kontrakten. Det er normalt som freelancer, at en virksomhed vil bestille videre arbejde hos dig, efter at en opgave er færdiggjort. Er lønnen aftalt på timebasis er dette nemt, men er lønnen opgavebaseret skal der forhandles nye betingelser ved en ny arbejdsopgave. Fordelene ved at arbejde freelance er, at du kan påtage dig mange forskellige arbejdsopgaver over tid, du styrer og præger selv din arbejdstid og -vilkår. Du er altså dermed også ansvarlig for din egen virksomhed, både økonomisk og juridisk.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

CVR-nummer

“Det Centrale Virksomhedsregister”, bedre kendt som CVR, opbevarer al essentiel information omkring alle virksomheder i Danmark. Ligesom at alle personer i Danmark har et CPR-nummer, så skal en virksomhed have et CVR-nummer. Når du opretter en virksomhed bliver den virksomhed altså tildelt et ottecifret CVR-nummer, som fungerer som identifikation for den virksomhed. Du skal bruge din virksomheds CVR-nummer når du sender faktura, eller skal i kontakt med SKAT, så det er både nødvendigt at få oprettet, og derefter huske. Det er først lovpligtigt at registrere din virksomhed i CVR hvis din virksomhed har en momspligtig omsætning over 50.000kr om året, men der er mange fordele ved at registrere din virksomhed med det samme. Det gør dig identificerbar som virksomhed, og åbner muligheden for at bruge NemID og Digital post som erhverv, i stedet for gennem dit CPR.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Ledig som selvstændig

De nye dagpengeregler har i høj grad sidestillet selvstændige med lønmodtagere, og derfor gælder mange af de samme regler nu for selvstændige som de gør for lønmodtagere. Ophører du som selvstændig virksomhedsdrivende, vil din ret til dagpenge være bestemt ud fra de samme kriterier, som hvis du har bliver ledig efter at have været lønmodtager. For at få dagpenge er det et krav at et fuldtidsforsikret medlem har haft en indkomst på mindst 243.966 kr. inden for de seneste tre år. Det skattemæssige overskud fra selvstændig virksomhed omregnes til måneder ved at dividere med måneder i virksomhedens regnskabsår. Opfylder du ikke det kriterie, er der et særligt indkomstkrav kun med indtægt fra selvstændig virksomhed. Det betyder, at hvis over en femårig periode har haft en indtægt på mindst 243.996 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed, så vil du også have ret til dagpenge. Der bliver skelnet mellem selvstændigt arbejde som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og forskellen har stor betydning for dig. Som hovedregel forudsætter en bibeskæftigelse, at du ikke er påkrævet at arbejde på bestemte tidspunkter. Det betyder, at du kan tage imod et jobtilbud med én dags varsel, møde op hos dit jobcenter eller din A-kasse med kort varsel, uden at dit selvstændige arbejde forhindrer det. Opfylder du kravene til at modtage dagpenge, og er dit selvstændige arbejde en bibeskæftigelse, vil du have mulighed for supplerende dagpenge. Det er også muligt at starte egen virksomhed imens at du er på dagpenge, og beholde din ret til dagpenge, du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet under de samme betingelser som før.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021