• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Ledig som selvstændig

Hvad betyder det?

De nye dagpengeregler har i høj grad sidestillet selvstændige med lønmodtagere, og derfor gælder mange af de samme regler nu for selvstændige som de gør for lønmodtagere. Ophører du som selvstændig virksomhedsdrivende, vil din ret til dagpenge være bestemt ud fra de samme kriterier, som hvis du har bliver ledig efter at have været lønmodtager. For at få dagpenge er det et krav at et fuldtidsforsikret medlem har haft en indkomst på mindst 243.966 kr. inden for de seneste tre år. Det skattemæssige overskud fra selvstændig virksomhed omregnes til måneder ved at dividere med måneder i virksomhedens regnskabsår. Opfylder du ikke det kriterie, er der et særligt indkomstkrav kun med indtægt fra selvstændig virksomhed. Det betyder, at hvis over en femårig periode har haft en indtægt på mindst 243.996 kr. udelukkende fra selvstændig virksomhed, så vil du også have ret til dagpenge. Der bliver skelnet mellem selvstændigt arbejde som bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse, og forskellen har stor betydning for dig. Som hovedregel forudsætter en bibeskæftigelse, at du ikke er påkrævet at arbejde på bestemte tidspunkter. Det betyder, at du kan tage imod et jobtilbud med én dags varsel, møde op hos dit jobcenter eller din A-kasse med kort varsel, uden at dit selvstændige arbejde forhindrer det. Opfylder du kravene til at modtage dagpenge, og er dit selvstændige arbejde en bibeskæftigelse, vil du have mulighed for supplerende dagpenge. Det er også muligt at starte egen virksomhed imens at du er på dagpenge, og beholde din ret til dagpenge, du skal dog stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet under de samme betingelser som før.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

A-kasse

En arbejdsløshedskasse eller a-kasse, som det oftest kaldes i folkemunde, er en organisation der sikrer dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. A-kasser er ofte tilknyttet fagforeninger, og de sikrer vejen til at du kan få udbetalt dagpenge, og herved undgår at komme på kontanthjælp. At være medlem af en A-kasse er din sikring og tryghed på et til tider skiftende og usikkert jobmarked. Det er desuden langt mere favorabelt økonomisk at være på dagpenge end kontanthjælp. For at få udbetalt dagpenge af en A-kasse skal du have været medlem i et år, have arbejdet i minimum 52 uger inden for de seneste 3 år (med mindre du er nyuddannet), være til rådighed på arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. A-kasser er desuden gratis for studerende, og tilbyder ofte relevante kurser til dens medlemmer.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Dagpenge

Dagpenge er en kompensation du får udbetalt af din A-kasse i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. For at være kvalificeret til at modtage dagpenge skal du have været medlem i en A-kasse i minimum ét år. Det er derfor vigtigt at du melder dig ind som medlem i en A-kasse selvom du har et job. Hvis du mister dit arbejde, og du ikke har været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så skal du i stedet på kontanthjælp, hvilket er en betydeligt mindre udbetaling. For at kunne få udbetalt dine dagpenge er der nogle krav du skal opfylde. Det kræver at du er registreret hos dit lokale jobcenter, og er aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal sende jobansøgninger hver uge, og være parat til at starte i nyt arbejde med kort varsel. Du har ret til to års dagpenge over en treårig periode, men du kan genoptjene dagpenge ved at arbejde. Derudover er der en række krav til hvor mange løntimer du skal have arbejdet inden for de seneste år, for at du er berettiget dagpenge. Som studerende kan man hos de fleste A-kasser melde sig ind og være medlem uden betaling indtil at man er færdiguddannet. I tilfælde af arbejdsløshed umiddelbart efter uddannelse kan du godt få udbetalt dagpenge, så længe at du opfylder kravene om at være aktiv jobsøgende og arbejdsparat.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Dagpengeregler

Har du været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så har du i udgangspunktet ret til udbetaling af dagpenge, i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. Der er dog nogle yderligere krav til at få udbetalt dagpenge, og de regler kan du finde her: Du skal have været medlem af din A-kasse i 12 måneder eller længere. Du kan godt melde dig ind i en A-kasse mens at du har arbejde. Du kan være gratis medlem af en A-kasse som studerende. Du skal registrere dig hos dit lokale jobcenter fra den dag hvor du bliver ledig. Det kan du gøre ved at besøge dit lokale jobcenter, på jobnet.dk, eller du kan spørge din A-kasse om hjælp hvis der er noget du er i tvivl om. Du skal være bosiddende samt opholde dig i Danmark. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at du skal være aktivt jobsøgende og kunne tage et job med én dags varsel. Som aktivt jobsøgende skal du tjekke nye jobopslag minimum én gang om ugen, samt sende et vist antal jobansøgninger. Antallet og frekvensen varierer ud fra dit jobcenter og A-kasse. Du skal have et godkendt CV, og lægge det ind på jobnet.dk. Dette skal ske senest to uger efter at du er blevet arbejdsløs. Husk at dit jobcenter og din A-kasse står klar til at hjælpe dig med det! Du skal leve op til specifikke krav vedr. indkomst og beskæftigelse. Disse krav kan blive ændret i løbet af årene.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 27, 2021