• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Løntilskud

Hvad betyder det?

Løntilskud er en ansættelses ordning, som kan gælde i både private virksomheder og offentlige stillinger, hvor det offentlige giver tilskud til en del af din løn. Formålet med jobs med løntilskud er at få ledige ind på arbejdsmarkedet, eller udvikle kompetencer, og det kan åbne op for ansættelse i virksomheder, som ellers ikke ville have råd til at ansætte dig. Bliver du ansat med løntilskud er det på den almindelige overenskomst, men der gælder forskellige regler alt efter om det er i en privat virksomhed eller i det offentlige. I det offentlige må du kun være ansat i løntilskud i 4 måneder, mens at det er 6 måneder i det private. En offentlig arbejdsgiver modtager et løntilskud på 120,40 kroner pr. time, hvorimod en privat arbejdsgiver kun vil modtage 82,90 kroner pr. time. Der er nogle generelle regler for din ansættelse i løntilskud, som gælder både det offentlige og private. Du må f.eks. ikke erstatte en almindelig ansat, ansættelsen skal være en udvidelse af virksomheden og der skal være en fair fordeling af ansatte på løntilskud og almindeligt ansatte. Derudover kan du ikke blive ansat med løntilskud i den virksomhed du sidst var ansat i, og heller ikke hvis virksomheden ejes af din ægtefælle. Du optjener heller ikke dagpenge i perioden du er ansat. For at være berettiget til job med løntilskud skal du have været ledig i minimum 6 måneder, modtage dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, nyuddannet med handicap, førtidspensionist eller være i et ressourceforløb. Det er undtaget hvis du ikke har en uddannelse over folkeskoleniveau, er enlig forsørger eller over 50 år.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Aktivering

Aktivering giver dig som jobsøgende nye muligheder for at udvikle kompetencer og få erhvervserfaring. Senest seks måneder efter at du er meldt som ledig skal du aktiveres, men det kan ske med det samme, efter aftale med dit jobcenter. Aktiveringen foregår gennem dit jobcenter, og det dækker over fire forskellige muligheder: Virksomhedspraktik; Job med løntilskud; Vejledning og opkvalificering; Og nytteindsats. Formålet med aktivering er at hjælpe dig nærmere et job og det tilrettelægges i din jobplan i samarbejde med dit jobcenter. Nytteindsats bliver kun relevant hvis jobcenteret tvivler på din vilje til aktivt at være jobsøgende. Virksomhedspraktik og job med løntilskud er to muligheder for at prøve dig af i en virksomhed med henblik på senere ansættelse. Vejledning og opkvalificering er forskellige tilbud til dig som ledig, hvor du tilbydes kurser og uddannelsesforløb efter behov. Uanset modellen under aktivering vil du stadig være ledig og tilknyttet dit jobcenter. Det betyder også at du i aktivering stadig kan blive påbudt at acceptere et jobtilbud gennem dit jobcenter.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021