• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Aktivering

Hvad betyder det?

Aktivering giver dig som jobsøgende nye muligheder for at udvikle kompetencer og få erhvervserfaring. Senest seks måneder efter at du er meldt som ledig skal du aktiveres, men det kan ske med det samme, efter aftale med dit jobcenter. Aktiveringen foregår gennem dit jobcenter, og det dækker over fire forskellige muligheder: Virksomhedspraktik; Job med løntilskud; Vejledning og opkvalificering; Og nytteindsats. Formålet med aktivering er at hjælpe dig nærmere et job og det tilrettelægges i din jobplan i samarbejde med dit jobcenter. Nytteindsats bliver kun relevant hvis jobcenteret tvivler på din vilje til aktivt at være jobsøgende. Virksomhedspraktik og job med løntilskud er to muligheder for at prøve dig af i en virksomhed med henblik på senere ansættelse. Vejledning og opkvalificering er forskellige tilbud til dig som ledig, hvor du tilbydes kurser og uddannelsesforløb efter behov. Uanset modellen under aktivering vil du stadig være ledig og tilknyttet dit jobcenter. Det betyder også at du i aktivering stadig kan blive påbudt at acceptere et jobtilbud gennem dit jobcenter.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

A-kasse

En arbejdsløshedskasse eller a-kasse, som det oftest kaldes i folkemunde, er en organisation der sikrer dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. A-kasser er ofte tilknyttet fagforeninger, og de sikrer vejen til at du kan få udbetalt dagpenge, og herved undgår at komme på kontanthjælp. At være medlem af en A-kasse er din sikring og tryghed på et til tider skiftende og usikkert jobmarked. Det er desuden langt mere favorabelt økonomisk at være på dagpenge end kontanthjælp. For at få udbetalt dagpenge af en A-kasse skal du have været medlem i et år, have arbejdet i minimum 52 uger inden for de seneste 3 år (med mindre du er nyuddannet), være til rådighed på arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. A-kasser er desuden gratis for studerende, og tilbyder ofte relevante kurser til dens medlemmer.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Jobcenter

Er du ledig så skal du tilknyttes et jobcenter i din kommune, hvilket vil være din base gennem jobsøgningen. Når du først bliver ledig så skal du melde dig som ledig i det kommunale jobcenter, for at du kan få dagpenge, og at de kan hjælpe dig med at finde job. Jobcenteret står for aktivering, hvilket er forskellige tiltag, såsom job med løntilskud eller virksomhedspraktik. De kan også hjælpe med videreuddannelse og opkvalificering, hvis det øger dine muligheder for job i fremtiden. Når du er ledig og tilmeldt et jobcenter, vil du blive kaldt ind til samtale løbende, og en vejleder vil guide dig i de krav der er for at få dagpenge. Hos din vejleder kan du også få hjælp til hvordan man laver en god jobansøgning, eller til at gøre dit CV mere attraktivt for arbejdsgivere. Jobcenteret er til gengæld ikke ansvarlig for at udbetale dine dagpenge; det er din A-kasse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Løntilskud

Løntilskud er en ansættelses ordning, som kan gælde i både private virksomheder og offentlige stillinger, hvor det offentlige giver tilskud til en del af din løn. Formålet med jobs med løntilskud er at få ledige ind på arbejdsmarkedet, eller udvikle kompetencer, og det kan åbne op for ansættelse i virksomheder, som ellers ikke ville have råd til at ansætte dig. Bliver du ansat med løntilskud er det på den almindelige overenskomst, men der gælder forskellige regler alt efter om det er i en privat virksomhed eller i det offentlige. I det offentlige må du kun være ansat i løntilskud i 4 måneder, mens at det er 6 måneder i det private. En offentlig arbejdsgiver modtager et løntilskud på 120,40 kroner pr. time, hvorimod en privat arbejdsgiver kun vil modtage 82,90 kroner pr. time. Der er nogle generelle regler for din ansættelse i løntilskud, som gælder både det offentlige og private. Du må f.eks. ikke erstatte en almindelig ansat, ansættelsen skal være en udvidelse af virksomheden og der skal være en fair fordeling af ansatte på løntilskud og almindeligt ansatte. Derudover kan du ikke blive ansat med løntilskud i den virksomhed du sidst var ansat i, og heller ikke hvis virksomheden ejes af din ægtefælle. Du optjener heller ikke dagpenge i perioden du er ansat. For at være berettiget til job med løntilskud skal du have været ledig i minimum 6 måneder, modtage dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, nyuddannet med handicap, førtidspensionist eller være i et ressourceforløb. Det er undtaget hvis du ikke har en uddannelse over folkeskoleniveau, er enlig forsørger eller over 50 år.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021