• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Opsigelsesvarsel

Hvad betyder det?

Et opsigelsesvarsel er en periode hvor en opsagt medarbejder stadig skal varetage sin stilling. Er det medarbejderen selv som opsiger sin stilling vil opsigelsesvarslet ofte være på én måned. Hvis det er arbejdsgiveren der har opsagt medarbejderen er der flere faktorer der spiller ind, såsom medarbejderens anciennitet. Som regel vil ens opsigelsesvarsel være specificeret i ansættelseskontrakten. Er dit opsigelsesvarsel på en måned og du opsiger den 18. september skal du altså arbejde til og med den 31. oktober.

Sidst opdateret
October 12, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Opsigelse

Opsigelse af dit job betyder at du stopper arbejde i din nuværende stilling, og kan både være motiveret fra egen eller arbejdsgivers side. Ved egen opsigelse er der ikke nogle bestemte regler for hvordan man skal opsige sin stilling, men har man været glad for sin tid på arbejdspladsen er det som regel en god idé at give en begrundelse og tage en dialog med arbejdsgiver vedrørende ens opsigelse. Uanset hvad kan det være en rigtig god idé at opsige sit job skriftligt, så misforståelser undgås. Det kunne indebære dato for opsigelse og fratrædelse, titel på stilling der opsiges, fuldt navn og underskrift, og som sagt en begrundelse hvis der er et positivt forhold til grunde for opsigelsen. Er det derimod arbejdsgiver som står for opsigelsen, er der en række krav til en opsigelse, i hvert fald hvis du er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Her er en skriftlig opsigelse et krav, og den skal indeholde navn og stilling på medarbejderen der opsiges, dato for opsigelsen, begrundelse, samt information om evt. tilbagelevering af udlånte materialer og muligheder for fratrædelsesaftale. Har du været ansat i mindre end ét år kan du dog godt opsiges uden saglig begrundelse og uden krav om godtgørelse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021