• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Opsigelse

Hvad betyder det?

Opsigelse af dit job betyder at du stopper arbejde i din nuværende stilling, og kan både være motiveret fra egen eller arbejdsgivers side. Ved egen opsigelse er der ikke nogle bestemte regler for hvordan man skal opsige sin stilling, men har man været glad for sin tid på arbejdspladsen er det som regel en god idé at give en begrundelse og tage en dialog med arbejdsgiver vedrørende ens opsigelse. Uanset hvad kan det være en rigtig god idé at opsige sit job skriftligt, så misforståelser undgås. Det kunne indebære dato for opsigelse og fratrædelse, titel på stilling der opsiges, fuldt navn og underskrift, og som sagt en begrundelse hvis der er et positivt forhold til grunde for opsigelsen. Er det derimod arbejdsgiver som står for opsigelsen, er der en række krav til en opsigelse, i hvert fald hvis du er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Her er en skriftlig opsigelse et krav, og den skal indeholde navn og stilling på medarbejderen der opsiges, dato for opsigelsen, begrundelse, samt information om evt. tilbagelevering af udlånte materialer og muligheder for fratrædelsesaftale. Har du været ansat i mindre end ét år kan du dog godt opsiges uden saglig begrundelse og uden krav om godtgørelse.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår er et bredt begreb der omfatter arbejdsforhold og løn. Det er de generelle vilkår som du som arbejdende er underlagt, både økonomisk, fysisk, psykisk og socialt. Fagforeninger har historisk set været drivkraften for at forbedre de arbejdendes arbejdsvilkår, men i dag er en del af de vilkår sikret lovmæssigt. Ændringer i dine arbejdsvilkår skal altid varsles i god tid af din arbejdsgiver.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

G-dage

I tilfælde af at du bliver fyret eller hjemsendt, så skal din arbejdsgiver som udgangspunkt kompensere dine første to dage du er blevet ledig. De dage, G-dage eller “godtgørelsesdage”, svarer til højeste dagpengesats, og kan højst være på 16 dage pr. kalenderår. En af betingelser for at få G-dage er, at du har arbejdet ved arbejdsgiveren i mindst 74 timer den seneste måned. Det kræver dertil at du er medlem af en A-kasse. Efter din fyring eller hjemsendelse skal du udfylde en tro-og-love-erklæring fra arbejdsgiveren, hvor du skriver under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Det skal udfyldes og afleveres efter højst to uger, ellers frafalder du ret til G-dage. Dine G-dage kan ikke kombineres med dagpenge, og trækkes derfor fra dine dagpenge. Det er vigtigt at huske på, at G-dage kun gælder i tilfælde af opsigelse eller hjemsendelse, og altså ikke hvis du selv siger op, er syg eller andet.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021