• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Pil til venstre
Alle Stories
An icon showing a flying email
få tilsendt de seneste videoer
Episode 04

Giovanni Niese

De gode råd vælter ud af ærmet på Giovanni Niese fra Businesslinker! Hør selv her om hvor lang din resumésektion skal være, om”40-minuttersreglen” og om hvorfor dine fritidsinteresser og frivilligt arbejde kan spille en vigtig rolle på dit CV.

November 16, 2021
6 min 55 sek
Transskribering

Intro

Hvad er et godt CV og hvordan skriver man et fængende CV. Baseret på mange års rekrutteringsanalyser, så er der nogle faktuelle ting som vi ved fungerer rigtig godt i et CV.

Råd #1

Først og fremmest et billede. Et billede fortæller rigtig meget om dig som person, og rent faktisk er der også undersøgelser der viser, at hvis du smiler med åben mund og viser tænder - sådan her - så opnår du faktisk større troværdighed end hvis du bare smiler med lukket mund. Så sådan nogle små fifs dvs. hav et billede på hvor jeg rent faktisk kan se dig smile med åben mund.

Råd #2

Dernæst, der er nogle elementer i et CV som er med til at give dig en rigtig god chance og så er der faktisk de samme elementer, som hvis de ikke er brugt på det rigtige tidspunkt som faktisk kan være en hæmsko for dig. Eksempelvis adressen. Vi ved fra rigtig mange analyser, at hvis du bor mere end 40 minutter væk fra arbejdsgivers adresse, så er det en god ide at du ikke synliggør din adresse på forsiden af dit CV. Så har du mere end 40 minutters kørsel fra din arbejdsplads så undlad at have din adresse på forsiden af dit CV.

Råd #3

Din alder behøver du heller ikke have på. Jeg har ikke efterspurgt din alder, så den behøver du heller ikke at have på. Din civilstatus behøver du bestemt heller ikke at have på. Jeg efterspørger ikke om du er gift eller hvor mange børn du har. Det jeg efterspørger i en stillingsannonce det er kompetencerne.

Råd #4

Analyserne viser også at en resumesektion øverst i starten af dit CV er det som vi efterspørger rigtig meget, fordi der efterhånden er rigtig mange arbejdsgivere som slet ikke behøver at have en ansøgning, de vil bare have et resume. Og der er det rigtig godt især også hvis du overvejer et brancheskifte at du har en resumesektion på et sted mellem 5-10 linier hvor du fortæller hvordan du rent faktisk er et match til den her stilling der bliver søgt.

Råd #5

Noget af det vigtigste du også skal huske på, det er at under de forskellige stillingsbetegnelser, når du har dine forskellige stillingsbetegnelser, det er at du rent faktisk skriver hvilke resultater du har opnået. 44% af alle arbejdsgivere de frasorterer og kasserer et CV hvis de ikke kan læse sig frem til hvilke resultater vedkommende har opnået i tidligere stillinger.

Råd #6

Dernæst også: hele strukturen af dit CV. Hvor overskueligt er det? Hvis vi ikke med det samme som arbejdsgiver kan finde hoved og hale i dit CV så bliver det også bortkasseret. Så… struktur, pænt opstillet, der findes rigtig mange fine skabeloner derude. Find en skabelon som skaber struktur og med det samme giver et godt overblik for arbejdsgiveren. En resumesektion øverst i dit CV og synliggør dine resultater. For hvis jeg sidder med 2-3 kandidater der er lige gode, men den ene formår bare at fortælle mig hvordan han eller hun rent faktisk har konverteret de her kompetencer som vedkommende har til nogle konkrete resultater for virksomheden, så er det faktisk ham eller hende jeg går videre med fordi så har jeg fået en fortælling i forhold til hvordan de her kompetencer er blevet brugt. Så synliggør og fortæl. Sæt ord på hvilke resultater du har opnået. Så er det med til at skille dig ud fra resten af mængden.

Råd #7

Og et lille tip som rigtig mange måske ikke lægger så stor værdi i, men som jeg personligt lægger rigtig meget værdi i, det er at du fortæller, hvis du har noget frivilligt arbejde, og hvad du laver i din fritid. Frivilligt arbejde er der rigtig mange arbejdsgivere som tillægger de kompetencer som du får via dit frivillige arbejde samme værdi som hvis det var kompetencer du blev betalt for. Så fortæl gerne hvis du har noget frivilligt arbejde, hvorfor lige præcis det interesserer dig at gøre det her frivillige arbejde og hvilke kompetencer du har fået ud af det.

Råd #8

Og din fritid. Det fortæller rigtig meget om dig som menneske. For at tage eksemplet igen, hvis jeg sidder med 3 kandidater der er lige gode rent fagligt den kandidat, som rent faktisk også viser mig hvad han eller hun laver i deres fritid, fordi alt andet lige, så ansætter jeg ikke kun en faglighed, så hvis jeg har 2 lige dygtigt faglige mennesker, men den enes personlighed passer bare det bedre ind i teamet end den anden person, så går jeg altid med personligheden. Og noget af den personlighed kan jeg få et lille fingerpeg af når det er jeg læser hvad du laver i din fritid.

Råd #9

Og så en lille måske ikke så uvæsentlig detalje faktisk meget vigtig detalje når jeg selv skal sig det, alle arbejdsgivere - overdrevet - rigtig mange arbejdsgivere gør det at vi rent faktisk for at danne sig et indblik i dig som person, vi kigger på dine sociale medieprofiler navnligt Facebook og LinkedIn. Undervisningsministeriet de er rent faktisk også begyndt på at gøre det når de indkalder folk til en jobsamtale at de skriver i indkaldelsen kære kandidat du skal være klar over at samtlige af dine sociale medier vil blive taget i betragtning under den samlede vurdering. Med det sagt, så er det en rigtig god ide for dig også at gå ind og kigge på dine sociale profiler, Facebook og LinkedIn for at se hvordan er det egentlig når jeg som udefrakommende besøger din profil. Tegner det, det billede af dig, som du gerne vil have, eller er der nogle ting, som ikke er særligt hensigtsmæssige er frit tilgængelige for alles øjne. Så… Hurtigt resume, for at lave et rigtig godt og fængende CV som fanger mine øjne som arbejdsgiver, hav et dejligt smilende billede på, hav kun de nødvendige informationer og kontaktoplysninger, LinkedInprofil og ikke alt muligt andet som man ikke har efterspurgt, en resumesektion som noget af det første hvor du fortæller hvordan du matcher fagligt i forhold til stilling og også personligt, og når du så skitserer dine forskellige stillingsbetegnelser/ansættelsesforhold, derefter synliggør hvilke resultater du har opnået, og så sidst men ikke mindst også i forhold til frivilligt arbejde og din fritid. Gør du de ting og også har fokus på dine sociale medier, så er du rigtig godt stillet til at komme til jobsamtaler. Med det sagt - rigtig god jobjagt!

Illustration af København
Giovanni Niese | CV'et

De fleste virksomheder ser dit CV som det allerførste. Hør i denne serie hvad virksomhederne forventer, du gør med dit CV for at fange dem.

An icon of a film editor
4 episoder