• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Arbejdsforhold

Hvad betyder det?

Arbejdsforhold er en samlet betegnelse for de vilkår du som ansat har på en arbejdsplads. Det er alt fra arbejdsmiljø, til arbejdstid, til aflønning. Ved gode arbejdsforhold er du sikret en god og fair løn, ansvarsområderne er organiseret og uddelt på en måde hvor alle er tilfredse, omgivelserne er behagelige og ikke skadelige for dig, arbejdstiden er rimelig, og der er en god balance i magtforholdet mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Hvis arbejdsforholdene ikke lever op til ens forventninger, skal man først tage en snak med arbejdsgiveren omkring det, men hvis det ikke løser problemet, er det her at din fagforening står til rådighed.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdsvilkår

Arbejdsvilkår er et bredt begreb der omfatter arbejdsforhold og løn. Det er de generelle vilkår som du som arbejdende er underlagt, både økonomisk, fysisk, psykisk og socialt. Fagforeninger har historisk set været drivkraften for at forbedre de arbejdendes arbejdsvilkår, men i dag er en del af de vilkår sikret lovmæssigt. Ændringer i dine arbejdsvilkår skal altid varsles i god tid af din arbejdsgiver.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Forstå din lønseddel

Når du skal modtage løn fra din arbejdsgiver får du en lønseddel, sandsynligvis elektronisk i din e-boks, hvor betingelserne for din løn er beskrevet. Det kan dog være noget uoverskueligt hvis man ikke ved hvad det er man kigge på. Herunder finder du en forklaring af nogle vigtige elementer som optræder på en lønseddel: Normtid er den normale arbejdstid i timer. Enheder vil oftest være antal timer, men kan også være andre parametre, såsom kilometer. Månedsløn er den aftalte løn for en måned ved normal arbejdstid, og omfatter også eventuel ekstra tillæg og overtid. Personalegoder dækker over omkostninger for fri internet, telefon, firmabil, sundhedssikring m.m. Pension vil ofte være opdelt i en del fra arbejdsgiver og en fra lønmodtager. ATP står for at sikre grundlæggende økonomisk tryghed i Danmark, bl.a. ved at sikre folkepension. Det lovpligtige bidrag trækkes før skat. AM-bidrag er endnu et lovpligtigt bidrag, arbejdsmarkedsbidrag, og er en procentdel af summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP. A-skat trækkes fra A-indkomsten, hvilket er summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag. Feriepenge til fonden er et overblik over de optjente feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Løntræk efter skat kan f.eks. inkludere en frokostordning eller betaling til en personaleforening. Konto eller NemKonto viser den bankkonto hvor lønnen overføres til. Disp. dato er den dato hvorpå din løn står til rådighed på kontoen. Beløb er det beløb som bliver indsat på din bankkonto. Disse ting kan stå på din lønseddel på forskellige måder, men vil som regel være der et sted, under forskellige felter eller navne.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021