• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Forstå din lønseddel

Hvad betyder det?

Når du skal modtage løn fra din arbejdsgiver får du en lønseddel, sandsynligvis elektronisk i din e-boks, hvor betingelserne for din løn er beskrevet. Det kan dog være noget uoverskueligt hvis man ikke ved hvad det er man kigge på. Herunder finder du en forklaring af nogle vigtige elementer som optræder på en lønseddel: Normtid er den normale arbejdstid i timer. Enheder vil oftest være antal timer, men kan også være andre parametre, såsom kilometer. Månedsløn er den aftalte løn for en måned ved normal arbejdstid, og omfatter også eventuel ekstra tillæg og overtid. Personalegoder dækker over omkostninger for fri internet, telefon, firmabil, sundhedssikring m.m. Pension vil ofte være opdelt i en del fra arbejdsgiver og en fra lønmodtager. ATP står for at sikre grundlæggende økonomisk tryghed i Danmark, bl.a. ved at sikre folkepension. Det lovpligtige bidrag trækkes før skat. AM-bidrag er endnu et lovpligtigt bidrag, arbejdsmarkedsbidrag, og er en procentdel af summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP. A-skat trækkes fra A-indkomsten, hvilket er summen af din månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag. Feriepenge til fonden er et overblik over de optjente feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler. Løntræk efter skat kan f.eks. inkludere en frokostordning eller betaling til en personaleforening. Konto eller NemKonto viser den bankkonto hvor lønnen overføres til. Disp. dato er den dato hvorpå din løn står til rådighed på kontoen. Beløb er det beløb som bliver indsat på din bankkonto. Disse ting kan stå på din lønseddel på forskellige måder, men vil som regel være der et sted, under forskellige felter eller navne.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Feriepenge

Alle ansatte i danske virksomheder har ret til betalt ferie, og har du ikke ferie med løn, så har du i stedet ret til feriepenge. Feriepenge optjenes i kalenderåret, altså 1. januar til 31. december, og skal bruges i det efterfølgende ferieår, som går fra 1. maj til 31. april. Man optjener 2,08 feriedage pr. måned i arbejde. Dvs. at man kan have ret til op til 25 dages betalt ferie på ét år. Har du optjent 25 dages ferie fra 1. januar 2020 til 31. december 2020, så skal du have udbetalt dine feriepenge i perioden, og har ret til ferie, i perioden 1. maj 2021 til 31. april 2022. Er du fuldtidsansat vil du i mange tilfælde få din normale løn under ferie med 1% i ferietillæg. Det kræver at du har ret til fuld løn under sygdom, på arbejdsfrie søgnehelligdage, og har mere end 1 måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver. Er du timelønnet beregnes feriepenge på 12,50% af din ferieberettigede løn. Du vil løbende blive beskattet på dine feriepenge, og nettobeløbet overføres til Feriekonto. Når du skal afholde ferie, skal det meddeles til Feriekonto, som så udbetaler pengene. Det er muligt at få udbetalt feriepenge fra et tidligere arbejde, hvis du vil holde ferie og endnu ikke har optjent feriepenge på dit nye arbejde. Uanset hvad, så har du ret til 5 ugers ferie på et år, i hvert fald ubetalt.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Grundløn

Din grundløn er den løn som du er sikret, enten gennem en overenskomst eller gennem lønforhandling, før at der tillægges satser, overarbejde e.l. Grundlønnen er ofte et udtryk for den løn du kan tjene som nyansat, er du uden tidligere erfaring eller helt nyuddannet. I den offentlige sektor er der stort set altid en overenskomst, som vil bestemme din grundløn. Det kan også være tilfældet som privat ansat, men her er det mere svingende, og ofte vil din grundløn blive bestemt ud fra en lønforhandling. Hvis man som nyuddannet ikke har en god idé om hvad man skal forvente i grundløn, så kan man med fordel undersøge den gennemsnitlige startløn for ens uddannelse her. Grundløn er forstået som den minimale løn man har krav på, hvilket i princippet kun er bindende hvis der er en overenskomst på plads. Er der ikke en overenskomst for dig, og føler du at din grundløn er uretfærdigt lav, så kan du tage fat i din fagforening som kan rådgive dig.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021