• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

G-dage

Hvad betyder det?

I tilfælde af at du bliver fyret eller hjemsendt, så skal din arbejdsgiver som udgangspunkt kompensere dine første to dage du er blevet ledig. De dage, G-dage eller “godtgørelsesdage”, svarer til højeste dagpengesats, og kan højst være på 16 dage pr. kalenderår. En af betingelser for at få G-dage er, at du har arbejdet ved arbejdsgiveren i mindst 74 timer den seneste måned. Det kræver dertil at du er medlem af en A-kasse. Efter din fyring eller hjemsendelse skal du udfylde en tro-og-love-erklæring fra arbejdsgiveren, hvor du skriver under på, at du ikke har fået andet arbejde, er syg eller holder ferie. Det skal udfyldes og afleveres efter højst to uger, ellers frafalder du ret til G-dage. Dine G-dage kan ikke kombineres med dagpenge, og trækkes derfor fra dine dagpenge. Det er vigtigt at huske på, at G-dage kun gælder i tilfælde af opsigelse eller hjemsendelse, og altså ikke hvis du selv siger op, er syg eller andet.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

A-kasse

En arbejdsløshedskasse eller a-kasse, som det oftest kaldes i folkemunde, er en organisation der sikrer dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. A-kasser er ofte tilknyttet fagforeninger, og de sikrer vejen til at du kan få udbetalt dagpenge, og herved undgår at komme på kontanthjælp. At være medlem af en A-kasse er din sikring og tryghed på et til tider skiftende og usikkert jobmarked. Det er desuden langt mere favorabelt økonomisk at være på dagpenge end kontanthjælp. For at få udbetalt dagpenge af en A-kasse skal du have været medlem i et år, have arbejdet i minimum 52 uger inden for de seneste 3 år (med mindre du er nyuddannet), være til rådighed på arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. A-kasser er desuden gratis for studerende, og tilbyder ofte relevante kurser til dens medlemmer.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Opsigelse

Opsigelse af dit job betyder at du stopper arbejde i din nuværende stilling, og kan både være motiveret fra egen eller arbejdsgivers side. Ved egen opsigelse er der ikke nogle bestemte regler for hvordan man skal opsige sin stilling, men har man været glad for sin tid på arbejdspladsen er det som regel en god idé at give en begrundelse og tage en dialog med arbejdsgiver vedrørende ens opsigelse. Uanset hvad kan det være en rigtig god idé at opsige sit job skriftligt, så misforståelser undgås. Det kunne indebære dato for opsigelse og fratrædelse, titel på stilling der opsiges, fuldt navn og underskrift, og som sagt en begrundelse hvis der er et positivt forhold til grunde for opsigelsen. Er det derimod arbejdsgiver som står for opsigelsen, er der en række krav til en opsigelse, i hvert fald hvis du er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Her er en skriftlig opsigelse et krav, og den skal indeholde navn og stilling på medarbejderen der opsiges, dato for opsigelsen, begrundelse, samt information om evt. tilbagelevering af udlånte materialer og muligheder for fratrædelsesaftale. Har du været ansat i mindre end ét år kan du dog godt opsiges uden saglig begrundelse og uden krav om godtgørelse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021