• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Vikar regler i fh.t. dagpenge

Hvad betyder det?

Er du ledig og får dagpenge kan du godt tage imod et job som vikar, men der er nogle specielle regler i fh.t. dagpenge som du skal være opmærksom på. Får du et vikarjob på fuldtid (37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede eller 30 timer om ugen for deltidsforsikrede), vil dine arbejdstimer blive fradraget i dine dagpenge. Du bruger altså færre dagpenge timer i den måned. Er dit vikariat mere end 14 dage skal du afmelde dig jobcentret, og så melde dig som ledig igen når det slutter, hvis du ønsker at søge om dagpenge igen. Får du et vikarjob på deltid, så kan du søge om supplerende dagpenge.

Sidst opdateret
October 12, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Vikar

En vikar er en ansat som ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår, som regel i en tidsbegrænset stilling. Som vikar kan du både være ansat i en virksomhed i en bestemt periode, eller være ansat i et vikarbureau og være udsendt til en virksomhed derigennem. En vikarstilling kan som nævnt være tidsbegrænset, hvor du er ansat til en bestemt dato, som skal stå i din kontrakt. Det kan dog også være bestemt ud fra en opgave, hvor din ansættelse så slutter sammen med opgaven. Her skal det gerne indgå i kontrakten hvad der definerer at opgaven er løst, og hvornår man regner med at opgaven er løst. Vikarer vil også ofte være ansat i stedet for en anden medarbejder, f.eks. pga. orlov eller barsel, og i det tilfælde kan et vikariat vare indtil at den medarbejder kan vende tilbage. Som vikar er man sikret de samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling. Der gælder dog stadig de gængse regler for hvor lang tid du skal have været ansat, for at have ret til pension, feriefridage, løn under barsel m.m. Arbejder du i et vikarbureau er det bureauets ansvar at du er sikret de samme vilkår som de fastansatte i den virksomhed du udsendes til. Det er til gengæld den virksomhed som du er udsendt til, som har ansvaret for din adgang til de samme goder som de fastansatte. Det kan f.eks. være madordninger eller transport.

Se definitionen
Sidst opdateret
October 12, 2021

Dagpenge

Dagpenge er en kompensation du får udbetalt af din A-kasse i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. For at være kvalificeret til at modtage dagpenge skal du have været medlem i en A-kasse i minimum ét år. Det er derfor vigtigt at du melder dig ind som medlem i en A-kasse selvom du har et job. Hvis du mister dit arbejde, og du ikke har været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så skal du i stedet på kontanthjælp, hvilket er en betydeligt mindre udbetaling. For at kunne få udbetalt dine dagpenge er der nogle krav du skal opfylde. Det kræver at du er registreret hos dit lokale jobcenter, og er aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal sende jobansøgninger hver uge, og være parat til at starte i nyt arbejde med kort varsel. Du har ret til to års dagpenge over en treårig periode, men du kan genoptjene dagpenge ved at arbejde. Derudover er der en række krav til hvor mange løntimer du skal have arbejdet inden for de seneste år, for at du er berettiget dagpenge. Som studerende kan man hos de fleste A-kasser melde sig ind og være medlem uden betaling indtil at man er færdiguddannet. I tilfælde af arbejdsløshed umiddelbart efter uddannelse kan du godt få udbetalt dagpenge, så længe at du opfylder kravene om at være aktiv jobsøgende og arbejdsparat.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Dagpengeregler

Har du været medlem af en A-kasse i minimum ét år, så har du i udgangspunktet ret til udbetaling af dagpenge, i tilfælde af at du bliver arbejdsløs. Der er dog nogle yderligere krav til at få udbetalt dagpenge, og de regler kan du finde her: Du skal have været medlem af din A-kasse i 12 måneder eller længere. Du kan godt melde dig ind i en A-kasse mens at du har arbejde. Du kan være gratis medlem af en A-kasse som studerende. Du skal registrere dig hos dit lokale jobcenter fra den dag hvor du bliver ledig. Det kan du gøre ved at besøge dit lokale jobcenter, på jobnet.dk, eller du kan spørge din A-kasse om hjælp hvis der er noget du er i tvivl om. Du skal være bosiddende samt opholde dig i Danmark. Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket betyder at du skal være aktivt jobsøgende og kunne tage et job med én dags varsel. Som aktivt jobsøgende skal du tjekke nye jobopslag minimum én gang om ugen, samt sende et vist antal jobansøgninger. Antallet og frekvensen varierer ud fra dit jobcenter og A-kasse. Du skal have et godkendt CV, og lægge det ind på jobnet.dk. Dette skal ske senest to uger efter at du er blevet arbejdsløs. Husk at dit jobcenter og din A-kasse står klar til at hjælpe dig med det! Du skal leve op til specifikke krav vedr. indkomst og beskæftigelse. Disse krav kan blive ændret i løbet af årene.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 27, 2021