• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Vikar

Hvad betyder det?

En vikar er en ansat som ikke er ansat på faste ansættelsesvilkår, som regel i en tidsbegrænset stilling. Som vikar kan du både være ansat i en virksomhed i en bestemt periode, eller være ansat i et vikarbureau og være udsendt til en virksomhed derigennem. En vikarstilling kan som nævnt være tidsbegrænset, hvor du er ansat til en bestemt dato, som skal stå i din kontrakt. Det kan dog også være bestemt ud fra en opgave, hvor din ansættelse så slutter sammen med opgaven. Her skal det gerne indgå i kontrakten hvad der definerer at opgaven er løst, og hvornår man regner med at opgaven er løst. Vikarer vil også ofte være ansat i stedet for en anden medarbejder, f.eks. pga. orlov eller barsel, og i det tilfælde kan et vikariat vare indtil at den medarbejder kan vende tilbage. Som vikar er man sikret de samme løn- og ansættelsesvilkår som virksomhedens fastansatte medarbejdere i samme type stilling. Der gælder dog stadig de gængse regler for hvor lang tid du skal have været ansat, for at have ret til pension, feriefridage, løn under barsel m.m. Arbejder du i et vikarbureau er det bureauets ansvar at du er sikret de samme vilkår som de fastansatte i den virksomhed du udsendes til. Det er til gengæld den virksomhed som du er udsendt til, som har ansvaret for din adgang til de samme goder som de fastansatte. Det kan f.eks. være madordninger eller transport.

Sidst opdateret
October 12, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Tidsbegrænset stilling

En tidsbegrænset stilling er en ansættelse hvor du fra begyndelsen kender din slutdato i stillingen. En tidsbegrænset ansættelse skal have en saglig begrundelse, f.eks. at du erstatter en anden medarbejder imens denne er på orlov, eller at virksomheden har ekstra midler i den afgrænsede periode. Det er derimod ikke en saglig årsag hvis arbejdsgiveren er i tvivl om hvorvidt der er behov for arbejdskraft på længere sigt. Er du ansat i en tidsbegrænset stilling har du krav på de samme vilkår og goder som de fastansatte på arbejdspladsen, i den tid hvor du er ansat. Det er også muligt at tage imod en forlængelse eller en ny tidsbegrænset stilling, så længe at de samme krav er opfyldt.

Se definitionen
Sidst opdateret
October 12, 2021

Vikar regler i fh.t. dagpenge

Er du ledig og får dagpenge kan du godt tage imod et job som vikar, men der er nogle specielle regler i fh.t. dagpenge som du skal være opmærksom på. Får du et vikarjob på fuldtid (37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede eller 30 timer om ugen for deltidsforsikrede), vil dine arbejdstimer blive fradraget i dine dagpenge. Du bruger altså færre dagpenge timer i den måned. Er dit vikariat mere end 14 dage skal du afmelde dig jobcentret, og så melde dig som ledig igen når det slutter, hvis du ønsker at søge om dagpenge igen. Får du et vikarjob på deltid, så kan du søge om supplerende dagpenge.

Se definitionen
Sidst opdateret
October 12, 2021

Barselsvikariat

Et barselsvikariat er en midlertidig stilling hvor man overtager en anden persons arbejdsopgaver pga. barsel. Det er vigtigt at være opmærksom på om en stilling er et barselsvikariat, da det som sagt er en midlertidig ansættelse. Vær derfor opmærksom på perioden for vikariatet, og hvis det ikke er tydeligt i jobopslaget, så sørg for at spørge arbejdsgiveren om dette. Barselsvikariater kan sagtens være en god indgang til en senere fastansættelse på en arbejdsplads, men det er ikke garanteret. Når personen på barsel vender tilbage fra barsel, vil din kontrakt i de fleste tilfælde stoppe igen.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021