• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Arbejdsløs

Hvad betyder det?

Når du står uden arbejde omtales du som arbejdsløs, eller i nogle tilfælde som ledig. Arbejdsløshed er altså når du ikke er ansat hos en arbejdsgiver. På et samfundsmæssigt plan er arbejdsløshed lidt mere kompliceret. Her bruges begrebet ofte om det antal personer i Danmark som er uden erhvervsmæssig beskæftigelse og derfor er tilgængelig for arbejdsmarkedet. Arbejdsløshed kan være et udtryk for en ubalance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft. Arbejdsløsheden i et samfund vil ofte stige i økonomisk nedgang, og falde i økonomisk fremdrift. I Danmark har vi en relativt lav arbejdsløshed, og som jobsøgende i landet vil der som regel være et arbejde til dig derude et sted på de fleste tidspunkter.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdstager

Når du er ansat, eller er jobsøgende, så er du hvad man kalder for arbejdstager. Det betyder helt kort, at du sælger din arbejdskraft, og altså er ansat eller søger ansættelse hos en virksomhed eller organisation. Hvis du ikke er arbejdstager, så vil du være selvstændigt erhvervsdrivende.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Forlængelse og optjening af dagpengeperiode

Opbruger du din dagpengeperiode er der visse muligheder for at forlænge eller genoptjene retten til dagpenge. Du kan få dagpenge svarende til to år sammenlagt i en periode på tre år hvis du er fuldtidsforsikret og opfylder betingelserne. Løber dine dagpenge ud kan du forlænge perioden ved at arbejde (uden offentlig støtte). Arbejder du én uge forlænger det dagpengeperioden med to uger, op til ét års ekstra dagpenge. Udløber dine dagpenge samt eventuel forlængelse, kræver det et års fuldtidsarbejde at genoptjene dagpengeret, hvis du har løntimer på din “beskæftigelseskonto”. Har du ingen løntimer registreret, så skal du have tjent et vist beløb for at få ret til dagpenge, på samme måde som første gang du skal have dagpenge.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Kurser for ledige

Er du ledig og dagpengeberettiget så kan du muligvis få bevilget et 6-ugers uddannelsesforløb, kendt som kurser for ledige eller jobrettet uddannelse. Kurser for ledige er korte uddannelsesforløb som skal styrke dine muligheder for at komme i arbejde. Du skal i udgangspunktet have været ledig i 5 uger for at kunne starte uddannelse, men der er undtagelser hvis kurset giver særligt gode jobmuligheder. De kurser som udbydes kan enten stå på den landsdækkende eller regionale positivliste, og du skal være på positivlisten for at være berettiget til et kursus. Der er forskellige krav for de to lister. Ønsker du at tage et kursus fra den landsdækkende positivliste, så skal du være medlem af en a-kasse, være fuldt dagpengeberettiget og ikke have en uddannelse over erhvervsakademi niveau. Når du har været ledig i 5 uger, har du 9 måneder til at have overstået kurset, eller 6 måneder hvis du er under 25 år. Reglerne for de regionale positivlister er færre, da de er for alle ledige uanset uddannelsesbaggrund og i hele ledighedsperioden. Du skal dog stadig være medlem af en a-kasse, fuldt dagpengeberettiget samt tilknyttet jobnet.dk. Kurset bevilges af dit jobcenter, og du kan vælge kurser alt efter den region du bor i. Bliver du bevilget en jobrettet uddannelse får du stadig udbetalt dagpenge, og du er frataget de krav der ellers er gennem dit jobcenter i de 6 uger. Du skal dog stadig takke ja, får du tilbudt et job i perioden.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021