• Nyhed | Brug Jobordbogen til at blive klogere på jobsøgning •
Luk
Danmarks nye jobportal
Menu
Illustration af mand der banker søm i hånden

Bortvisning

Hvad betyder det?

Hvis en medarbejder udviser groft uacceptabel adfærd på en arbejdsplads, kan arbejdsgiveren som sidste instans vælge at bortvise medarbejderen. Ved en bortvisning skal medarbejderen med øjeblikkelig virkning fratræde sin stilling, og er ikke længere berettiget løn, feriepenge m.m. En bortvisning skal ses som den yderste sanktionsmulighed for arbejdsgiveren, og bør kun bruges i tilfælde hvor det klart og tydeligt kan bevises at den ansatte groft har overtrådt ansættelsesvilkår. Det kan f.eks. være i tilfælde af at den ansatte har stjålet fra arbejdspladsen, gentagende gange ikke møder op eller kommer for sent, eller ved truende eller krænkende adfærd over for kollegaer. Ved mindre overtrædelser bør arbejdsgiver altid starte med at give en skriftlig advarsel, og hvis bortvisning er nødvendigt, er det vigtigt at have håndgribeligt bevis for overtrædelsen først. Føler du som ansat at du er blevet udsat for uberettiget bortvisning, så skal du tage sagen op med din fagforening. Vinder du sagen kan du rejse samme krav, som hvis du var blevet opsagt.

Sidst opdateret
September 28, 2021
Defineret af Arbejd.coms
Magnus Villumsen
Content Creator
Relaterede begreber

Arbejdsgiver

En arbejdsgiver er den person eller virksomhed som tildeler dig dit arbejde, har ansvaret for at du får udbetalt din løn, og som bestemmer dine arbejdsopgaver. Arbejdsgiveren er den som udbyder de jobs som du ansøger som jobsøgende. Det vil oftest være en virksomhed eller anden form for organisation. Det er altid en god idé at undersøge arbejdsgiveren online før du sender en ansøgning. De fleste arbejdsgivere nu til dags har en hjemmeside, og her kan man som regel finde en “Om os” eller “About us” side, hvor du kan læse om deres identitet. I nogle tilfælde kan det også være brugbart i din ansøgning at du kender til arbejdsgiveren. F.eks. kunne en arbejdsgiver skrive på deres hjemmeside at de vægter selvstændighed højt hos deres ansatte. I så fald ville det være en god mulighed for at lægge vægt på det i din ansøgning, hvis det er en kompetence du føler at du har.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Arbejdstager

Når du er ansat, eller er jobsøgende, så er du hvad man kalder for arbejdstager. Det betyder helt kort, at du sælger din arbejdskraft, og altså er ansat eller søger ansættelse hos en virksomhed eller organisation. Hvis du ikke er arbejdstager, så vil du være selvstændigt erhvervsdrivende.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021

Opsigelse

Opsigelse af dit job betyder at du stopper arbejde i din nuværende stilling, og kan både være motiveret fra egen eller arbejdsgivers side. Ved egen opsigelse er der ikke nogle bestemte regler for hvordan man skal opsige sin stilling, men har man været glad for sin tid på arbejdspladsen er det som regel en god idé at give en begrundelse og tage en dialog med arbejdsgiver vedrørende ens opsigelse. Uanset hvad kan det være en rigtig god idé at opsige sit job skriftligt, så misforståelser undgås. Det kunne indebære dato for opsigelse og fratrædelse, titel på stilling der opsiges, fuldt navn og underskrift, og som sagt en begrundelse hvis der er et positivt forhold til grunde for opsigelsen. Er det derimod arbejdsgiver som står for opsigelsen, er der en række krav til en opsigelse, i hvert fald hvis du er omfattet af en overenskomst eller funktionærloven. Her er en skriftlig opsigelse et krav, og den skal indeholde navn og stilling på medarbejderen der opsiges, dato for opsigelsen, begrundelse, samt information om evt. tilbagelevering af udlånte materialer og muligheder for fratrædelsesaftale. Har du været ansat i mindre end ét år kan du dog godt opsiges uden saglig begrundelse og uden krav om godtgørelse.

Se definitionen
Sidst opdateret
September 28, 2021